Koronan voimaviivat

Korona saattoi merkitä meille kaikille vielä tämän vuoden alussa lapsuuden ajan lautapeliä tai vain auringon ulompaa kaasukehää ja kaasukehän hajaantumisvyöhykettä. Maaliskuussa kaikki muuttui ja hajaantumisvyöhyke tuntui saavan uuden merkityksen. ELYssäkin työntekijät hajaantuivat eri puolille maakuntaa omiin kotitoimistoihinsa. Erilaiset rajoitukset astuivat voimaan ja niiden mukana tuli hetkeksi täysi seisaus myös tukivalvontojen tilakäynteihin.

Tuon seisauksen aikana kokoonnuttiin usein Teams-kokouksiin pohtimaan uusia käytäntöjä valvontojen suorittamiseen. Kaiken suunnittelun lähtökohtana oli huoli siitä, etteivät tarkastajat missään olosuhteissa veisi mukanaan koronaa tiloille. Toisena tärkeänä asiana myös se, etteivät tarkastajat itse saisi koronaa eivätkä tartuttaisi toisiaan niin, että kaikki olisivat karanteenissa ja valvonnat taas seisahtuisivat. Siitä seurauksena pahimmillaan olisi myös tukimaksujen viivästyminen.

Uusia käytäntöjä

Kesäkuulla valvonnat saattoivat alkaa. Ennen niiden aloittamista oli Ruokavirasto antanut omia suosituksiaan valvontoihin liittyen. Valvontavelvoite oli laskettu normaalista 5 %:sta kolmeen prosenttiin. Suositus oli myös etukäteen ilmoittaa kaikista valvonnoista. Eläinvalvonnan osalta se oli suuri muutos, sillä normaalisti eläinvalvonnat tehdään alueellamme pääosin etukäteen ilmoittamatta.

Oman valvontaryhmän kesken oli päätetty, että vakituiset työparit määrättiin pysyviksi koko valvontakaudeksi. Tällä pystyttäisiin mahdolliset koronatartunnat heti rajaamaan vain kahteen henkilöön tarkastajaryhmän osalta. Ja tällä tavoin varmistettaisiin myös se, että kaikki valvonnat saataisiin tehtyä aikataulujen mukaisesti ennen tukien maksatuksia.

Suunnittelussa oli myös sovittu siitä, että tiloille mennessä kättelyt jätetään suositusten mukaan pois. Se tuntui itsestäni epämieluisalta muutokselta. Kättelemättömyys tuntui jotenkin epäkohteliaalta, vaikka ymmärsikin sen tähän tilanteeseen kuuluvaksi. Kättely kuitenkin ikään kuin avaa aina kohtaamisen ja siitä on sujuva jatkaa.

Yhteiseksi käytännöksi oli sovittu myös se, että valvontakäynnit pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan tekemään muutoinkin niin vähin kontaktein kuin mahdollista. Peltopuolella tämä onnistuikin hyvin, mutta eläinpuolella loi haasteita. Tilallisten kanssa yhteistuumin korvamerkki- ja asiakirjatarkastuksetkin saatiin kuitenkin hienosti sujumaan. Asiakirjoja katsottiin usein ulkona; puutarhakeinuissa, portailla, terasseilla tai karjakeittiön kynnyksellä istuen. Sateen sattuessa toimistona toimi konehallit, autokatokset tai vain navetan räystäsaluset.

Uusia suojavarusteita

Eläinvalvojilla oli jo entuudestaan aina mukanaan suojavarusteita ajatellen eläintautien leviämisen ehkäisyä; suojahaalareita ja -käsineitä, Virkon S:ää ja kengänsuojia. Nyt jokaiselle työparille oli lisäksi hankittu kasvomaskeja, kumihanskoja, käsidesit ja desinfiointipyyhkeitä. Käsidesien käytöstä tulikin nopeasti rutiinia. Käsidesiä käytettiin aina, kun autosta oli poistuttu ja palattiin takaisin. Joskus rutiinilla jopa senkin jälkeen, kun oli käyty vain kiertämässä joku peltolohko. Kasvomaskien käyttö olikin sitten ongelmallisempaa. Silmälasit, jotka huurtuvat tavallisestikin ulkoa navettaan siirryttäessä, huurtuilivat hengityksen tahtiin.

Normaalioloissakin naudat innostuvat usein pitämään melkoista mölinää, kun eläinsuojaan ilmestyy vieraita ihmisiä. Korvamerkkien numeroita pitää siis huudella kovalla äänellä, että työpari saa ne kirjattua ylös oikein. Maskin käyttö toi tähänkin ongelmia varsinkin astmaatikolle. Happi tuntui maskin alta loppuvan täysin ja ääni särkyili.

Uusia aaltoja

Kesän hiipuessa syksyyn alkoi korona kutoa uusia verkkoja kiihtyvään tahtiin. Tässä vaiheessa varmuuden vuoksi lopetettiin ruokataukojen pito huoltamoilla. Omat eväät syötiin milloin missäkin; levähdyspaikoilla, linja-autopysäkeillä tai reitin varrella ohi ajetuissa kauniissa maisemissa. Maakunta on tullut tutuksi muutoinkin tiloille ajellessa, mutta nyt sitä katselikin eri silmin. Maakunnassamme on paljon todella kauniita paikkoja, joihin oli piristävää pysähtyä nauttimaan eväitä.

Uusia kokemuksia

Valvontakauden kallistuessa loppua kohti voimme olla tyytyväisiä, että tästäkin erikoisesta ajanjaksosta olemme selvinneet. Ja ilman tartuntoja. Suuri kiitos kuuluu valvottujen tilojen väelle. Tiloilla on suhtauduttu asiallisesti tarkastajiin ja välillä erikoisiinkin järjestelyihin on lähdetty avoimin mielin.

Voimia antavia ja mukavia hetkiä tällekin valvontavuodelle mahtui. Erityisesti mieleen jääneistä toinen on, kun isäntä halusi keittää kahvit tarkastajille ja koska emme sisätiloihin voineet mennä, hän toi keittämänsä kahvit ulos terassille, kauniisti tarjottimelle katettuna. Terassilta näkyi henkeä salpaavan kauniit järvimaisemat. Kahvi ei olisi voinut paremmalta maistua!

Toinen sydäntä lämmittävä hetki oli, kun isäntä tarkastuksen loputtua haki kitaran ja lauloi meille muutaman kauniin laulun upealla äänellään. Näidenkin tarkastusten jälkeen kotimatkat sujuvat usein hiljaisuuden vallitessa. Haluaa kerrata mielessään tapahtumaa, jotta pystyy tallentamaan sen syvälle mielen sopukoihin. Sieltä mukavat muistot voi noutaa, kun sattuu kohdalle synkempi päivä. Tällaiset hetket jos mitkä loivat myös uskoa siihen, että me kyllä todellakin selviämme tästä erilaisten rajoitusten ajasta! Ja että elämästä löytyy voimaannuttavia hetkiä, joiden avulla jaksamme päivästä toiseen, vaikka rajoituksia alettaisiin taas kiristää.

Vaikka korona on kaiken kaikkiaan aiheuttanut monille eri aloille suuria huolia ja menetyksiä, voimme tarkastuspuolella olla iloisia siitä, että syvällisesti pohtimamme uudet käytännöt ovat olleet toimivia ja olemme päässeet tavoitteeseemme: turvallisesti ilman tartuntoja kaikki valvonnat saadaan suoritettua aikatauluissaan ja tuet tiloille ajallaan maksuun.

Kohti uutta

Auringon korona näkyy selvästi auringonpimennyksien aikaan, jolloin koronan epäsäännöllinen muoto paljastaa magneettikentän voimaviivat. Elämässä monessakin suhteessa löytyy aina yhtymäkohtia luontoon. Tämänkin koronakevään ja -syksyn perusteella voisi todeta, että vaikka keväällä tuntui maailma pimenevän koronan sekoittaessa kaikki normaalit kuviot, sen ansiosta löysimme yhteistuumin ne voimaviivat, joiden avulla pääsimme onnistuneeseen lopputulokseen näissä ennen kokemattomissa olosuhteissa. Mikä oli etukäteen valmiiksi ajateltu, oli myös mahdollista onnistuneesti toteuttaa.

 

Arja Veikkolainen
Tarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntavalmistelun sivutuotteena syntyneitä yhteistyökuviota

Tätä kirjottaessa on SOTEMAKU -prosessin viim einen ja kiihkein vaihe menossa eduskunnassa. Täällä maakunnissa odottelemme mitä tuleman pitää. Maakuntavalmistelua on tehty jo useampi vuosi, välillä kiihkeämmin ja välillä rauhallisemmin. Työ on välillä tuntunut puuduttavalle, kun kaikilta osin valmista ei ole voinut tehdä. Parasta valmistelussa on kuitenkin ollut oppia tuntemaan maakunnan muita toimijoita ja heidän työsarkaansa. Kun on vietetty useampiakin kokouksia samassa pöydässä, niin on tullut mieleen, että voitaisiinko jo nyt tehdä asioita yhdessä ilman suurempia organisaatiomuutoksia. Ja voidaanhan me!

Koulutuksia yhdessä

Kuntien maataloustoimien yhteistyöalueiden (YTA) kanssa ELY-keskuksella on ollut jo pitkä kiinteä yhteistyö. Tapaamme YTA-päälliköiden kanssa kuukausittain viljelijätukihallinnoinnin, maatalouden investointien sekä maaseudun kehittämistoimien tiimoilla. Ja noin puolentoista kuukauden välein tapaamme ELY-keskuksen ja YTA neuvottelupäivillä, koko henkilökunnan voimin. Viime vuosina olemme myös panostaneet yhdessä viljelijäkoulutuksiin. Esimerkiksi vuoden 2018 tukihakukoulutukset järjestettiin yhdessä ELY-keskuksen ja YTA-alueiden voimin maakunnassa. Ja parhaillaan olemme kasaamassa tulevaksi kevääksi myös yhteisiä viljelijäkoulutuksia.

Yhteinen tiimi alkutuotannon valvonnan ympärille

Uudempi yhteistyömalli ollaan rakentamassa alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon ja Aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Maakuntavalmistelun yhteydessä olemme havainneet, että osaamistamme yhdistämällä voimme toimia aina paremmin yhteisen Etelä-Pohjamaan hyväksi. Olemme rakentaneet eri toimijat yhdistävän tiimin, jonka on tarkoitus koordinoida alkutuotannon valvontojen käytännön toteutusta asiakaslähtöisesti. Tiimi kokoontuu säännöllisesti alkutuotannon valvonnan puitteissa, ensimmäisen tapaamisen olemme jo pitäneetkin ja seuraava on kalenteroitu.

Ensimmäisessä vaiheessa työstämme eläinvalvontojen järkeistämistä. Tiimin puitteissa tulemme jatkossa mm. yhdistämään tiloille kohdistuvia valvontakäyntejä siten, että eri viranomaiset tulevat tekemään osan valvonnoista yhdessä. Näin saamme vähennettyä tiloille kohdistuvien valvontojen käyntimäärää. Tietenkin valvontakäyntien yhdistämisessä on rajansa. Valvontojen yhdistämisen yhtenä lähtökohtana on, ettei valvontatapahtumasta saa syntyä liian massiivista kokonaisuutta. Itse tarkastustapahtuma ei saa olla liian raskasta tapahtumaa viljelijälle.

Seuraavassa vaiheessa voimme laajentaa yhteistyötä muihin alkutuotannon toimiin mm. alkutuotannon elintarvikevalvontaan ja kasvisten kauppanormien valvontoihin. Lisäksi jatkossa voimme panostaa yhteiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Voimme pitää yhteisiä koulutuspäiviä ja tehdä yhteisiä tiedotteita. Käydä toistemme sisäisissä ja ulkoisissa koulutustilaisuuksissa asiantuntijoina.

Tavoitteena alkutuotannon tiimillä on rakentaa entistä sujuvammat ja laadukkaammat palvelut asiakkaan näkökulmasta. Kootaan eri organisaatioiden resurssit ja kohdennetaan vaihtuvien tarpeiden mukaan toimivallat ja osaaminen huomioiden. Yhteistyön tuloksena tulee ammattiryhmien välisen tiedonkulun parantuminen ja sitä kautta myös osaamisen vahvistaminen. Lopputuloksena tietenkin entistä laadukkaampi palvelu.

Päätyvät meidän edustajat mihin tahansa tulokseen Arkadianmäellä, niin voimme kuitenkin todeta, että tästäkin prosessista on jäänyt paljon hyviä siemeniä uusiin viranomaisten toimintatapoihin.


Harri Väisänen
Tarkastuspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kohtaamisia

Elämä on syntymähetkestä lähtien täynnä erilaisia kohtaamisia. Niihin mahtuu iloisia yllätyksiä, odotettuja tapaamisia, mutta myös epämiellyttäviä törmäyksiä, joiden olisi toivonut jäävän kokematta.

Tänä aikana, kun kohtaamiset siirtyvät nopeutuvalla tahdilla tapahtuviksi digitaalisesti, toivoisi kuitenkin kaikilla säilyvän sosiaalisten taitojen perusteet, jotta toisen ihmisen kohtaaminen henkilökohtaisesti silmästä silmään ei käy ylivoimaiseksi.

Usein näkee nuorisoa kokoontuneena yhteen ja kaikilla on kännykät kädessä. Ilmeistä päätellen siinä viestitellään toinen toisilleen tai ryhmässä, koska naurunpyrskähdykset ovat samanaikaisia. Kohtaamiset voivat olla näin samanaikaisesti kahdella tasolla. Tämä tuntuu niin hassulta tällaisesta henkilöstä, joka yrittää vielä edes toisella kädellä roikkua kehityksen kelkassa, mutta huomaa monen asian menneen jo niin sanotusti ohi tässä sähköisessä some-maailmassa.

Tulevaisuudessa yhä useampaa asiakaspalvelutehtävää hoitaa tekoälyllä varustettu robotti. On kuitenkin selvää, että aivan kaikkiin tehtäviin ei älykkäinkään robotti tule sopimaan. Ihmisen tunneälyn korvaajaksi niistä ei ole.

Miten sujuvat aidot ihmisten kohtaamiset?

Aidot ihmisten kohtaamiset kuuluvat kuitenkin vielä monen ammattiryhmän arkipäivään ja niihin liittyy monenlaisia haasteita.

Tarkastajien työssä haasteita luovat jo peruslähtökohdat. Tarkastukset tehdään tilallisten kotirauhan piirissä.

Peltopuolella tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen, mutta eläinvalvonnassa tarkastuksia tehdään suurelta osin etukäteen ilmoittamatta. Tämä herättää usein hämmennystä; olisivatko tarkastajat menneet eläinsuojiin tarkastusta tekemään, vaikka ketään ei olisi ollut kotona. Vastaus on ehdottomasti ei. Ellei ketään tavoiteta kotoa, tarkastajat joko tulevat myöhemmin uudelleen tai ottavat yhteyttä puhelimitse tarkastuksesta ilmoittamalla. 

Lähtökohtana täytyy aina yrittää ajatella, miten itse kokisin tilanteen, jos minun kotirauhani piiriin tultaisiin katsomaan, miten olen työni tehnyt. Jo pelkästään työpaikalle tulo herättäisi monenlaisia tunteita, eikä varmastikaan kovin myönteisiä. Saatikka jos työ on kotirauhan piirissä.

Me emme voi koskaan tietää, mitä kenenkin elämässä juuri sillä hetkellä on meneillään, kun yllätyksenä etukäteen ilmoittamatta ajamme pihaan. Elämään kuuluvia tapahtumia riittää meille kaikille niin hyvässä kuin pahassa. Voi olla järkyttäviä läheisten menetyksiä, eroja, monenlaisia vastoinkäymisiä, mutta myös juhlaa tai juuri sillä hetkellä juhlien järjestämistä. Myös kylvö-, rehunteko- ja puinti-ajat ovat sellaisia, jotka eläinpuolen tarkastuksissa mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon. Mutta valitettavasti tarkastettavia tiloja on alueellamme paljon, joten väistämättä näidenkin aikaan yllätyskäynti voi osua kohdalle.

Vastoinkäymisiin liittyvät myös vuosien erilaiset olosuhteet; viime vuonna ongelmana olivat jatkuvat sateet ja märkyys, tänä vuonna taas sateiden vähyys ja kuivuus. Kohtaamisissa näitä erilaisia tapahtumia voi olla sydämellä niin tilan väellä kuin tarkastajalla itselläänkin. Onneksi kuitenkin ylivoimaisissa tapauksissa voimme ottaa tilanteita huomioon ja saada tarkastuksen edes alkuun ja saattaa se sitten loppuun myöhemmin. 

Jos tarkastuksesta on etukäteen ilmoitettu ja sovittu on kellonaika, jolloin tilalle tullaan, niistä pidetään ehdottomasti kiinni. Joskus on käynyt niin, että tarkastajilla on autoon tullut matkan hetkeksi pysäyttävä rengasrikko, mutta silloin tilalle on heti ilmoitettu viivästymisestä.

Tarkastukset herättävät tunteita

Jo pelkästään tarkastuksesta ilmoittaminen aiheuttaa tilalla monenlaisia tunteita. Elävästi muistan vieläkin EU:n liittymisen alkuajoilta tapauksen, jossa tilalle oli etukäteen ilmoitettu peltovalvonnasta. Saman päivän iltapäivällä isäntä soitti, että voisikohan tarkastajat sittenkin tulla heti huomenna, että tarvitsisi valvoa vain yksi yö jännittäen tulevaa tapahtumaa useamman yön sijasta. Nyt kun tarkastustoimintaa on tehty jo yli kaksikymmentä vuotta, se alkaa olla tutumpaa ja systeemiin kuuluvaa. Mutta silti tällaistenkin tunteiden heräämisen muistaminen on tärkeää, sillä joillakin tiloilla ei olla käyty vielä koskaan ja toisilla taas useammankin kerran.

Jos valvonnasta ilmoitetaan etukäteen, on puhelimessa tapahtuva ensikontakti tärkeä. Tiloilla käydään pääsääntöisesti tarkastajapareittain sujuvan käynnin varmistamiseksi ja aina toinen tilalle tulossa olevista tarkastajista hoitaa ilmoittamisen. Toivottavasti puhelun aikana hälvenee pahin jännitys tulevasta.

Etukäteen ilmoittamattomat tarkastukset ovat suuri haaste tarkastajille. Useammalla tilalla on sanottu, että ensimmäiset kaksi- kolme sekuntia ratkaisevat suuresti sen, kuinka tarkastus tulee sujumaan. Usein sanotaan, että asenne ratkaisee. Asenne näkyy monelle jo ilmeistä, eleistä ja kuulemamme mukaan kävelytyylistäkin, ennen kuin ehditään edes tervehtiä ja esittäytyä. Myös etukäteen kuullut kertomukset toisilta tilallisilta heille tehdyistä tarkastuksista saattavat aiheuttaa ennakkoasenteita, joita on ehkä vaikea muuttaa. Toisaalta tarkastajat ymmärtävät, että tarkastuksen ensihetket voivat olla säikähdyksestä johtuen melko voimakkainkin sanakääntein sävyttyneitä, mutta lähes aina tarkastuksen edetessä on tilanne rauhoittunut. Aika usein kuulemme, että tapahtuma ei ollutkaan niin kamala kuin ensi alkuun oli ajatellut. Mikä voi olla tarkastajille suurempi kiitos, kuin se, että hankalahkonkin alun jälkeen tilalla on todettu, että saatte kyllä tulla toistekin.

Suuren haasteen tekee myös se tosiasia, minkä tilalliset usein esittävät kysymyksenä:
”Mitä tämä teidän käyntinne tulee maksamaan minulle?” Mahdollisista seuraamuksista voi aiheutua suurikin rahallinen menetys. Yhdenkin päivän virhe rekisteri-ilmoituksissa tekee kohtuuttomalta tuntuvia seuraamuksia maksettaviin tukiin ja tämä taas aiheuttaa itselle arvoristiriita-tilanteen; oli oma mielipide mikä tahansa näistä, työ on kuitenkin tehtävä voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaan.

Jos käy niin, että tarkastuksessa on tehty huomioita, joista aiheutuu tilalle seuraamuksia, pitäisi pystyä kertomaan seuraamuksia aiheuttaneet asiat ymmärrettävästi ja varoa ”kapula-kielen” käyttämistä. Varsinkin jos näkemykset puutteista ovat eriävät, olisi ehdottoman tärkeää tuoda kaikki asiaan vaikuttavat seikat ymmärrettävästi esiin. Tällaisissa tapauksissa ovat valvontatilanteissa otetut valokuvat ehdottoman tärkeitä tilan oikeusturvankin kannalta.

Palaute on tervetullutta

Tarkastuksen kuluessa usein huomaa, että tilallisilla olisi paljonkin juteltavaa; kommentteja ja huomioita. Harmittaa joskus, ettemme voi välttämättä keskittyä näihin niin paljoa kuin haluaisimme. Keskittyminen kohdistuu omaan perustehtävän tekemiseen ja yritykseen rajata käynti lyhimpään mahdolliseen aikaan, että häiritsisimme mahdollisimman vähän tilan töitä.

Tarkastajat ovat kuitenkin usein se ainut kanava, jolle voi suullisesti antaa suoraa palautetta ja kertoa kokemuksiaan. Palautteet ovatkin aina tervetulleita, sillä kehitystä parempaan ei voi tapahtua ilman niitä. Voihan olla, että tarkastajat ovat urautuneet joihinkin rutiineihin tarkastusten kulussa, mitkä saattavat tilallisista tuntua huonolta. Mutta palautteen ansiosta niitä voi muuttaa, jos mahdollista.

Alueellamme tehdään perus- ja jälkitarkastukset mukaan lukien vuosittain lähes sata eläinvalvontakäyntiä tiloille. Näissä valtaosassa kohtaaminen sujuu onnistuneesti ja hyvässä hengessä.

Esimerkkinä kohtaamisten moninaisuudesta ja herkkyydestä käynee tilanne, jossa oltiin muutama vuosi sitten. Viikonloppuna oli ollut läheisen ystäväni hautajaiset ja maanantaina lähdettiin tarkastuksia tekemään. Suru puristi vielä kurkkua, mutta itsensä oli vain pakotettava keskittymään perustehtävän suorittamiseen. Etukäteen ilmoittamaton käynti jännittää aina, mutta tilanne sai jännityksen vielä kiristämään otettaan. Heti ensimmäisessä paikassa isäntä olikin kotosalla ja pihapiirissä, joten tarkastus saatiin käyntiin. Harmittelin mielessäni, kuinka epäonnistuin tunteiden järjestykseen saamisessa ja oma työn tekeminen tuntui kankealta.

Siinä sitten isäntä alkoi kertoa, että hän oli usein jännittänyt koska ensimmäinen tarkastuskerta osuisi hänen kohdalleen. Ja nyt kun se sattui, sattui se huonoimpaan mahdolliseen ajankohtaan, koska heillä oli ollut juuri viikonloppuna lähisukulaisen hautajaiset ja ajatukset vielä niissä. Hän lisäsi vielä, että varmaankaan te tarkastajat ette jännitä mitään käyntiä, kun on vuosien rutiini takana.

Saman kaltainen kokemus samaan aikaan sai aikaan sen kuuluisan ”saman taajuuden” löytymisen. Ymmärrys toisen tilanteen huomioon ottamisessa toimi tässä kaksisuuntaisesti ja helpotti tarkastuksen suorittamista jännityksen hälvenemisen myötä. Sanonnan siitä, että emme voi tietää toisen elämästä mitään, ellemme kulje hänen kengissään päivän matkaa, soisi aina muistettavan. Jokaisessa kohtaamisessa.

 
Arja Veikkolainen
Tarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Maaseutuyksikkö

 

 

Valvonnan mietteitä vuoden vaihteessa

lehmat_laitumella

Vuoden valvontakausi lähenee loppuaan. Tarkastajat ovat siirtyneet maastosta toimistolle valmistelemaan talvikautisia valvontoja sekä kirjaamaan raportteja ohjaaville virastoille. Eläinvalvojat ovat maakunnassa koulutuskierroksella kertomassa tulevan vuoden Eläinten hyvinvointikorvauksen hausta ja Evira-tarkastajat kiertävät vuoden viimeisiä siementarkastuksia sekä saha-ja puupakkaustarkastuksia.

Myös toimistolla tuki-ja tarkastusryhmän käytävä on hiljentynyt. Pääosalla valvontakauden määräaikaisilla tarkastajilla on työsuhde tällä kertaa ELY-keskuksessa päättynyt ja he ovat siirtyneet omille tahoilleen. Näin rekrytoivana henkilönä aina tässä vaiheessa toivoo että mahdollisimman moni olisi käytettävissä myös tulevana vuonna, jotta osaaminen ei pääsisi karkuun. Tietenkin ymmärrän myös sen että jokainen etsii pidempiä työmahdollisuuksia maakunnasta.

Mennyt vuosi ei ole ollut helpoin meidän viljelijäasiakkaille. Kasvukausi oli todella haasteellinen ja tuotteiden hinnatkaan eivät ole lähteneet nousuun toivotulla tavalla. Tätä taustaa nähden valvontojen vastaanotto tiloilla on ollut todella positiivista. Tietenkään tarkastajan saapuminen tilalle ei ole kaikkien toivotuin vieras, mutta yhteisellä keskustelulla on asiat aina saatu etenemään. Tästä suuri kiitos viljelijöille!

Myös positiivista viestiä on valvontarintamalta. Valvonnat saatiin tänä vuonna suoritettua hyvin aikataulussa koko valtakunnassa ja tämä mahdollisti sen että viljelijätukien maksuaikataulua voitiin aikaistaa muutamilla viikoilla. Mavi pystyi maksamaan kansalliset tuet sekä luonnonhaittakorvauksen loppuosan tänä vuonna marraskuussa edellisten vuosien joulukuun sijaan. Tätä kirjoittaessa on perus-, viherryttämis- ja nuorten viljelijöiden tuki maksatuskeräilyssä ja jouluviikolla maksuvuorossa ovat EU nautapalkkioiden ennakot ruokintapäivien perusteella ajanjaksolta 1.1 – 15.9.2017.

Tulevaakin vuotta varten on valvontasuunnitelmat ja tarvittavat resurssilaskelmat tehty. Tämän hetken tiedon mukaan valvontamäärät pysyvät samalla tasolla tämän vuoden kanssa ja resurssit näyttävät olevan riittävät. Eli tulevanakin vuonna tarkastajat soittavat tiloille, kertovat tilan osuneen valvontaan tai eläintarkastajat saapuvat tilalle pääosin ennalta ilmoittamatta. Mutta jos tilallesi tai yritykseesi tarkastus kohdistuu, niin älä säikähdä, vaan ota tarkastuksesta irti myös neuvonnallinen puoli. Tarkastajat vastaavat mielellään tukiehtoihin ja valvontoihin liittyviin kysymyksiin. Ja jos vastausta ei löydy heti, niin vastaus selvitetään ja asiaan palataan myöhemmin.

Tähän loppuun laitan vielä linkin youtube videoon; Pinta-alamittauksen lyhyt historia, jonka on tehnyt Etelä-Savon ELY-keskuksen valvontaryhmä. Videolla esitellään eu-aikana käytössä olleita mittaustapoja eu-ajan alusta tähän päivään. Videolta puuttuu ainoastaan aivan ensimmäisinä vuosina käytössä olleet pistepoletit.

 

Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää tulevaa vuotta!

Toivottaen

 

 


Harri Väisänen
Tarkastuspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Iskeekö eläinvalvonta?

Tehtäväkseni annettiin kirjoittaa blogi. Minun täytyy heti alkuun tehdä tunnustus; en ole koskaan lukenut yhtään blogia, saatikka kirjoittanut blogia. Olen perinteisen painetun sanan ystävä. Etsin netistä tietoa mikä blogi on ja mitä se pitää sisällään. Wikipedian mukaan blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä. Blogit ovat yleensä yleispäiväkirjoja, mutta ne voivat myös keskittyä johonkin aiheeseen. Tämä minun blogi on aiheeseen keskittyvä. Aiheena ovat eläinvalvonnat Etelä-Pohjanmaa alueella.

Täällä Etelä-Pohjanmaalla eläinvalvontoja tekee pääsääntöisesti kaksi tarkastajaa. Alueemme on Suomen suurimpia kotieläinkeskittymiä, joten valvottavia eläintiloja on paljon. Kiireisimpinä aikoina valvontoja tekee kaksi paria. Eläinvalvonnassa valvotaan muun muassa nautapalkkio, teuraskaritsapalkkio ja kilipalkkio. Lisäksi valvotaan alkuperäisrotusopimukset (APR), eläinten hyvinvointikorvaus (EHK), nautojen pohjoinen kotieläintuki, sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki, uuhien pohjoinen kotieläintuki ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki sekä merkintä ja rekisteröinti (ns. id- valvonta).

Valvottavan tilan valitsee tietokone

Usein kuulee sanaottavan, että ”kun valvonta iskee”. Valvonta saa aikaan kylmiä väristyksiä ja kauhun sekaisia tunteita. No, valvonta ei iske, vaan valvonta perustuu ihan EU:n ja kansallisiin lakeihin ja asetuksiin. Jokainen joka jättää osallistumisilmoituksen kansallisiin eläintukiin ja EU:n eläinpalkkioihin pitäisi olla tietoinen siitä, että haettua palkkiota ja tukea voidaan tulla valvomaan. Vuosittain valvotaan viisi prosenttia hakijoista, jotka ovat jättäneet osallistumisilmoituksen eläinpalkkioihin/tukiin tai hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta tai alkuperäisrotusopimusta. Tästä viidestä prosentista 25 % on satunnaisotantaa eli kaikki osallistumisilmoituksen jättäneet tai EHK:ta tai APR hakeneet voivat tulla valituksi valvontaan. Loput on ns. painotettua otantaa. Painotetussa otannassa määritellään erilaisia otantaperusteita. Esimerkiksi yksi peruste on, että tilan ilmoitukset nautarekisteriin tekee joku muu kuin viljelijä itse. Kansallisista eläintuista valvotaan kolme prosenttia. Tietokoneohjelmaan syötetään otantamäärityksen tiedot ja näin muodostuu valvottavien tilojen lista. Valvottavia tiloja ei valitse valvoja, vaan tietokone. Eikä samoille tiloille mennä valvomaan huvikseen, vaan valvonta perustuu otantamäärityksiin. Tilan hakemat tuet ja palkkiot pyritään valvomaan samalla kertaa.

Tukiehtojen noudattamista valvotaan myös tekemällä järjestelmästä ja eri rekistereistä saatavien tietojen perusteella eläinlajikohtaisia ristiin tarkastuksia tukea saavien eläinten tietoihin. Ristiin tarkastukset selvitetään hallinnollisesti. Tilalle lähetetään kuulemiskirje, jossa selvitetään miksi esim. nauta on noussut ristiin tarkastukseen. Viljelijälle annetaan tilaisuus antaa selvitys havaituista epäselvyyksistä. Yleisimpiä syitä epäselvyyksiin on rekistereiden sisäiset ristiriidat ilmoituspäivissä. Nauta on mennyt teuraaksi ja viljelijä ilmoittaa rekisteriin eri päivän kuin teurastamo. Tai eläimen tulo tai poistopäivä on jäänyt ilmoittamatta rekisteriin. Hallinnollisessa valvonnassa on mukana kaikki, jotka ovat jättäneet osallistumisilmoituksen. Yleensä rahalliset seuraamukset on melko isoja. Rekisteri kannattaa pitää ajan tasalla ja oikein välttyäkseen seuraamuksilta.

Nyt vielä lopuksi muutama sana varsinaisesta tilalla tapahtuvasta eli paikan päällä tehtävistä valvonnoista. Komission vaatimuksen mukaan eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden, toisin kuin kokotilan valvontoja. Valvonnasta voidaan ilmoittaa etukäteen, jos ennalta ilmoittaminen ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta. Valvonnasta saa ilmoittaa enintään 48 tuntia ennen tarkastuskäyntiä. Jos samalla valvotaan täydentävien ehtojen valvontaa eli merkintää ja rekisteröintiä, valvonnasta ei ilmoiteta ennakkoon. Ja yleensä tilalla on merkinnän ja rekisteröinninvalvonta samalla kertaa. Meillä suoritetaan valvontaan ilmoittamatta, ja kun tilalle mennään, viljelijät ovat aluksi vähän varautuneita. Mutta kun päästään vauhtiin ja saadaan valvonta tehdyksi, viljelijät ovat tyytyväisiä. Tässäkö tämä valvonta oli, ei tarvinnut jännittää eikä menettää yöuniaan, kun ei ilmoitettu etukäteen? Tilalla valvotaan tukiehdot ja tarkistetaan eläimet. Tärkeää on muistaa pitää rekisterit ja eläinkirjanpito ajan tasalla, ja korvamerkit korvissa.

Anne-Maria Mettälä
Tarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus