Maakuntavalmistelun sivutuotteena syntyneitä yhteistyökuviota

Tätä kirjottaessa on SOTEMAKU -prosessin viim einen ja kiihkein vaihe menossa eduskunnassa. Täällä maakunnissa odottelemme mitä tuleman pitää. Maakuntavalmistelua on tehty jo useampi vuosi, välillä kiihkeämmin ja välillä rauhallisemmin. Työ on välillä tuntunut puuduttavalle, kun kaikilta osin valmista ei ole voinut tehdä. Parasta valmistelussa on kuitenkin ollut oppia tuntemaan maakunnan muita toimijoita ja heidän työsarkaansa. Kun on vietetty useampiakin kokouksia samassa pöydässä, niin on tullut mieleen, että voitaisiinko jo nyt tehdä asioita yhdessä ilman suurempia organisaatiomuutoksia. Ja voidaanhan me!

Koulutuksia yhdessä

Kuntien maataloustoimien yhteistyöalueiden (YTA) kanssa ELY-keskuksella on ollut jo pitkä kiinteä yhteistyö. Tapaamme YTA-päälliköiden kanssa kuukausittain viljelijätukihallinnoinnin, maatalouden investointien sekä maaseudun kehittämistoimien tiimoilla. Ja noin puolentoista kuukauden välein tapaamme ELY-keskuksen ja YTA neuvottelupäivillä, koko henkilökunnan voimin. Viime vuosina olemme myös panostaneet yhdessä viljelijäkoulutuksiin. Esimerkiksi vuoden 2018 tukihakukoulutukset järjestettiin yhdessä ELY-keskuksen ja YTA-alueiden voimin maakunnassa. Ja parhaillaan olemme kasaamassa tulevaksi kevääksi myös yhteisiä viljelijäkoulutuksia.

Yhteinen tiimi alkutuotannon valvonnan ympärille

Uudempi yhteistyömalli ollaan rakentamassa alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon ja Aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Maakuntavalmistelun yhteydessä olemme havainneet, että osaamistamme yhdistämällä voimme toimia aina paremmin yhteisen Etelä-Pohjamaan hyväksi. Olemme rakentaneet eri toimijat yhdistävän tiimin, jonka on tarkoitus koordinoida alkutuotannon valvontojen käytännön toteutusta asiakaslähtöisesti. Tiimi kokoontuu säännöllisesti alkutuotannon valvonnan puitteissa, ensimmäisen tapaamisen olemme jo pitäneetkin ja seuraava on kalenteroitu.

Ensimmäisessä vaiheessa työstämme eläinvalvontojen järkeistämistä. Tiimin puitteissa tulemme jatkossa mm. yhdistämään tiloille kohdistuvia valvontakäyntejä siten, että eri viranomaiset tulevat tekemään osan valvonnoista yhdessä. Näin saamme vähennettyä tiloille kohdistuvien valvontojen käyntimäärää. Tietenkin valvontakäyntien yhdistämisessä on rajansa. Valvontojen yhdistämisen yhtenä lähtökohtana on, ettei valvontatapahtumasta saa syntyä liian massiivista kokonaisuutta. Itse tarkastustapahtuma ei saa olla liian raskasta tapahtumaa viljelijälle.

Seuraavassa vaiheessa voimme laajentaa yhteistyötä muihin alkutuotannon toimiin mm. alkutuotannon elintarvikevalvontaan ja kasvisten kauppanormien valvontoihin. Lisäksi jatkossa voimme panostaa yhteiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Voimme pitää yhteisiä koulutuspäiviä ja tehdä yhteisiä tiedotteita. Käydä toistemme sisäisissä ja ulkoisissa koulutustilaisuuksissa asiantuntijoina.

Tavoitteena alkutuotannon tiimillä on rakentaa entistä sujuvammat ja laadukkaammat palvelut asiakkaan näkökulmasta. Kootaan eri organisaatioiden resurssit ja kohdennetaan vaihtuvien tarpeiden mukaan toimivallat ja osaaminen huomioiden. Yhteistyön tuloksena tulee ammattiryhmien välisen tiedonkulun parantuminen ja sitä kautta myös osaamisen vahvistaminen. Lopputuloksena tietenkin entistä laadukkaampi palvelu.

Päätyvät meidän edustajat mihin tahansa tulokseen Arkadianmäellä, niin voimme kuitenkin todeta, että tästäkin prosessista on jäänyt paljon hyviä siemeniä uusiin viranomaisten toimintatapoihin.


Harri Väisänen
Tarkastuspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus