Kohtaamisia sekä virtuaalisesti että reaalimaailmassa

Taas on se aika vuodesta, kun on tullut kierrettyä rekrytointitapahtumia ympäri maakuntaa. EURES* asiantuntijana pääsen kohtaamaan työnhakijoita, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ulkomailla. Ohjaan ja neuvon työpaikan etsimisessä sekä muissa ulkomaille muuttamiseen liittyvissä asioissa. Samoilla messuilla kohtaan myös rekrytoivia yrityksiä ja tuon kansainvälistä rekrytointia vaihtoehtona esiin. Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijana pyrin tuomaan työnantajan tietoisuuteen ulkomailta tänne Suomeen töihin tulevan näkökulmaa. Mitä kaikkea muuta, kuin rekrytointiprosessi ja perehdyttäminen yrityksen tavoille, on kansainvälisen tulijan kohdattava. Ja mitä kaikkea on otettava huomioon, että työn aloittamisesta saataisiin mahdollisimman miellyttävä kokemus tulijalle.

*EURES (European Employment Services) on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa palveluja ympäri Eurooppaa. Autamme työnantajia etsimään Euroopan parhaat osaajat ja työntekijöitä löytämään unelmatyöpaikan.

Kuvituskuvassa kaksi ihmistä istuu ison kiven päällä ja katsovat tietokonetta ja taustalla on vesistöä.

Virtuaaliset rekrytointimessut

EURES verkostossa järjestämme vuosittain useita rekrytointitapahtumia työnantajille Euroopan laajuisesti. Suomessa EURES järjestää virtuaalisia rekrytointitapahtumia sekä valtakunnallisesti, toimialoittain tai alueellisesti. Alueellisista tapahtumista hyvänä esimerkkinä ovat vuosittaiset Lapin matkailua palvelemaan järjestetyt Work in Lapland virtuaaliset rekrytointitapahtumat.

Virtuaalisissa rekrytointitapahtumissa työnantaja tekee itsensä saavutettavaksi tarjoamalla työnhakijoille väylän olla matalalla kynnyksellä yhteydessä chat-työkalun avulla. Lisäksi virtuaalitapahtumiin osallistuminen on helppoa, tarvitaan vain nettiyhteys, mobiililaite sekä englannin kielen taito. Tapahtumat ovat täysin maksuttomia sekä työnantajille että työnhakijoille. Mitä aikaisemmin työnantaja tapahtuma-alustalle rekisteröityy, sitä enemmän on aikaa vastaanottaa hakemuksia ja yhteydenottoja. Tapahtumissa on myös mahdollista haastatella hakijoita suoraan tapahtuma-alustalla. Tämän lisäksi tapahtuma-alusta auttaa työnantajaa löytämään sopivia työnhakijoita ”mätsäämällä”.

Seuraava virtuaalinen rekrytointitapahtuma on 15.3.2023 järjestettävä Finland Works. Tämä tapahtuma on avoin kaikille suomalaisille yrityksille toimialasta riippumatta. Tapahtuman näet ja rekisteröitymään pääset seuraavasta linkistä. Finland Works | EURES – European Job Days (https://europeanjobdays.eu/).

Viisi henkilöä kuvassa messuosastolla.
ELY-keskuksen ja TE-toimiston iloista messuväkeä tapaamassa opiskelijoita, työnhakijoita ja työnantajia.

Perinteisemmät onsite-messut

Virtuaalisten tapahtumien lisäksi EURES järjestää ns. onsite-messuja ympäri Eurooppaa. Näihin paikan päällä järjestettäviin rekrytointitapahtumiin työnantaja voi osallistua EURES-neuvojan kanssa tai antaa avoimen työpaikan EURES-neuvojan markkinoitavaksi messuilla. Seuraava tällainen onsite-messu, johon Suomen EURES osallistuu, on Nicosiassa Kyrpoksella 3.-5.3.2023 järjestettävä Find your career in Europe 2023. Hollannin Houtenissa 1.-2.4 järjestetään Emigration Expo, kerää vuosittain jopa 11 000 kävijää. Näillä messuilla olen itsekin ollut ennen korona-aikaa, joten voin sanoa, että oli todella isoo ja komia tapahtuma, jopa näin eteläpohjaisella mittapuulla. Ja suu vaahdossa siellä sai pari päivää markkinoida Suomea ja suomalaisia työnantajia. Työnantaja, jos siis haluat päästä mukaan Euroopan messuille tai haluat avoimet työpaikkasi niille markkinoitavaksi, ole yhteydessä.

Luminen maisemakuva, jossa on sydämen muotoinen polku hangella.

Ystävänpäivän kunniaksi ja/tai EURES verkoston kunniaksi on nostettava esille myös hyvä yhteistyö, josta pääsen nauttimaan työskennellessäni tässä verkossa. Hyvää Ystävänpäivää juuri sinulle arvoisa kollega! Tämä koskee laajemminkin kaikkia työkavereita ja yhteistyökumppaneita. Hyvää työkaverin päivää juuri sinulle!

Sanna Davidsson
Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija ja EURES-neuvoja
Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskus
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Työperäinen maahanmuutto

Yhä useampi yritys kamppailee osaavan työvoiman saatavuushaasteiden parissa. Emme kilpaile osaajista enää pelkästään valtakunnallisesti vaan jo monin paikoin globaalisti. Työssäkäyvän väestön osuus vähenee edelleen tulevina vuosina, eikä syntyvyys riitä pitkällä aikavälilläkään korjaamaan tilannetta. Maahanmuuton ja osaajien liikkuvuuden merkitys elinvoimalle ja hyvinvoinnille tulee korostumaan entisestään. 

Hallitus on asettanut tavoitteeksi vähintään kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton vuoteen 2030 mennessä. Suomen halutaan olevan kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vetovoimainen paikka kouluttautua, työskennellä, asua ja elää. Tavoitteisiin pyritään muun muassa oleskelulupaprosessien sujuvoittamisella, työnantajille suunnatuilla palveluportaaleilla, alueellisella Talent Hub -verkostoyhteistyöllä, kansainvälisen rekrytoinnin ja kotoutumisen palveluiden sekä työelämälähtöisten koulutusohjelmien kehittämisellä.

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, osaamisen hyödyntäminen, asettautuminen ja integroituminen vaativat pitkäjänteistä yhteistyötä niin kuntien, yritysten, oppilaitosten kuin monien muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisten osaajien ja työvoiman maahanmuuttoa kehitetään kansallisella Talent Boost -toimenpideohjelmalla, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Ohjelma tarjoaa myös alueelliselle Talent Hub -verkostotoiminalle viitekehyksen ja toiminta itsessään tuo yhteen kansainvälisiin osaajiin ja kansainväliseen rekrytointiin liittyvät alueelliset toimijat. Yhdessä rakennetaan organisaatiorajoja ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisille osaajille kohti työelämää.

Kansainväliset rekrytointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla

Miten pysyä alueena elinvoimaisena ja taata paikallisten yritysten kasvu? Miten pärjätä tässä yhä kovenevassa kilpailussa osaajista? Miten houkutella juuri meille osaamista? Moni yritys on uuden edessä ja pohtii vaihtoehtona rekrytointien laajentamista rajojen ulkopuolelle. Palvelutarjonta kansainvälisten rekrytointien osalta on nyt kattavaa ja tukea on saatavissa myös paikallisesti.

Piirretty kuvituskuva, jossa naishenkilö valitsee eri rekrytointipalvelujen välillä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat vahvistaneet kansainvälisiä rekrytointipalveluitaan ja lisänneet edelleen organisaatioiden välistä hyvää yhteistyötä alueen yritysten palvelemiseksi. Kansainvälisen rekrytointitiimimme asiantuntijat tekevät alueellista yhteistyötä osaavan työvoiman varmistamiseksi, alueella olevien kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämiseksi sekä työperäisen maahanmuuton kehittämiseksi.

Autamme työnantajia löytämään yritykselleen oikeat palvelut ja kanavat viedä kansainvälisiä rekrytointeja eteenpäin. Hyödynnämme rekrytoinneissa EURES-verkostoa, neuvomme ja ohjaamme muun muassa työlupa-asioissa, tarjoamme kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita ja rohkaisemme yrityksiä osallistumaan kansainvälisiin rekrytointitapahtumiin. Asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät Yrityspalvelut Etelä-Pohjanmaa sivustolta.

Tukea asettautumiseen

Teemme tiivistä yhteistyötä alueellamme toimivien kv-hankkeiden kanssa. 1.9.2021 maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut laajentuivat kattamaan koko Etelä-Pohjanmaan. Hankkeet tarjoavat palveluita myös yrityksille. Moni-info palvelee Seinäjokisia maahanmuuttajia ja yrityksiä ja Welcome2EP samoja kohderyhmiä muun maakunnan alueella.  

Tukea kielitaidon kehittämiseen

Työpaikkasuomi on yrityksen ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä hankkimaa kielikoulutusta, joka tukee suomalaisten yritysten valmiuksia rekrytoida ulkomaalaista työvoimaa ja edistää näin myös pitovoimaa. Koulutuksen tavoitteena on nostaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellään työssään ja edistää näin myös heidän integroitumistaan työpaikkaan ja asuinseudulleen.

Palvelua on nyt saatavissa yhteishankintakoulutuksena myös Etelä-Pohjanmaalla. Työnantaja voi valita itselleen sopivimman palveluntuottajan sopimuskouluttajarekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista. Palveluntuottajien yhteistiedot sekä koulutusten kuvaukset ja hinnat löytyvät palvelualusta.fi–verkkosivustolta. Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä ELY-keskukseen, TE-toimistoon tai suoraan palveluntuottajaan, sekä tekemällä sähköisesti esityksen yhteishankintakoulutuksesta.

Tukea osaajien houkutteluun ja työnantajakuvan kehittämiseen

Työnantajilta edellytetään yhä vahvempaa osaamista työntekijöiden houkuttelemiseksi sekä jo olemassa olevien osaajien kiinni pitämiseksi. Rekrytointi itsessään on digitalisoitunut ja edellyttää monikanavaisuutta hakijamarkkinoinnissa, sisältömarkkinoinnin hallintaa ja hakijakokemukseen panostamista.

IMAGO on valmennuspalvelu Suomessa toimiville pk-yrityksille, joilla on pulaa työntekijöistä ja tarve kehittää työnantajakuvaa, kansainvälistä rekrytointiosaamista ja monimuotoisia johtamistaitoja.

Maksuttomat valmennukset alkavat huhtikuussa. Lisätietoa alueemme valmennuksesta sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä: https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago.

Kirjoittajan kuva.

Marja-Elina Kivisaari
Kehittämisasiantuntija
Työperäinen maahanmuutto
Työllisyys – ja osaaminen yksikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja EURESin logot.