Työvoiman vapaa liikkuvuus mahdollistaa tien EU-uralle

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään aina 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi. Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Tästä historiasta nousee myös minun työtehtäväni EURES-asiantuntijana. Vuonna 1994 perustettu EURES on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Verkostossa on aina tehty työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan kansalaiset saavat samat mahdollisuudet katsomatta kieli- ja kulttuurieroihin, byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa.

EURES pähkinänkuoressa: Maksuton. Monikielinen. Verkosto, jossa ihmiset kohtaavat.

Kuvassa pieni EU-lippu on ihmisen kädessä.

EU-uralle TE-liven avulla

Tässä blogissa haluan tuoda esille Euroopan unionin tarjoaman mahdollisuuden kansainväliselle työuralle. Unionin eri toimielimissä on runsaasti työmahdollisuuksia eri alojen osaajille. Tehtäviä löytyy monilta eri aloilta mm. lastenhoitajille, kokeille, hallintovirkamiehille ja ICT-alan asiantuntijoille. Tätä urapolkumahdollisuutta on avattu TE-toimiston tuottamissa TE-livelähetyksissä. Ensimmäisessä osassa käydään läpi EU-harjoitteluun hakeutumista. Harjoitteluun voivat hakea kaikki vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset. Toisessa osassa avataan sopimussuhteisten työntekijöiden tehtäviä ja hakuprosessia. Työtehtäviä löytyy monipuolisesti useiden alojen osaajille. Lähetykset avaavat hakuprosesseja ja työskentelyä monipuolisesti. Tie EU-uralla lähetyssarja jatkuu vielä parilla osalla, joissa kerrotaan vakinaisten virkamiesten hakuprosessista ja annetaan yleisinfoa asumisesta ja elämisestä Brysselissä.

Katso lisää TE-live:n lähetyksistä

Täältä löydät linkit jo aikaisemmin tänä vuonna lähetettyihin TE-livelähetyksiin:

EURES-portaali

EURES-portaalista voit myös etsiä töitä ympäri Eurooppaa, jos EU-ura ei ole sinun juttusi. Jos etsit työtä, voit ladata myös oman CV:si järjestelmään ja tätä kautta rekisteröityneet työnantajat ympäri Eurooppaa voivat löytää sinut! Tässä vinkki myös suomalaisille työnantajille; rekisteröidy EURES-portaaliin ja löydä osaajat EU-/ETA-alueelta juuri sinun yritykseesi.

EURES-portaaliin tästä linkistä. (eures.ec)

Hyvää Eurooppa-päivää!

EU:n lippulogo.
Blogikirjoittajan kuva.

Sanna Davidsson
EURES-asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
sanna.davidsson@te-toimisto.fi

Kohtaamisia sekä virtuaalisesti että reaalimaailmassa

Taas on se aika vuodesta, kun on tullut kierrettyä rekrytointitapahtumia ympäri maakuntaa. EURES* asiantuntijana pääsen kohtaamaan työnhakijoita, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ulkomailla. Ohjaan ja neuvon työpaikan etsimisessä sekä muissa ulkomaille muuttamiseen liittyvissä asioissa. Samoilla messuilla kohtaan myös rekrytoivia yrityksiä ja tuon kansainvälistä rekrytointia vaihtoehtona esiin. Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijana pyrin tuomaan työnantajan tietoisuuteen ulkomailta tänne Suomeen töihin tulevan näkökulmaa. Mitä kaikkea muuta, kuin rekrytointiprosessi ja perehdyttäminen yrityksen tavoille, on kansainvälisen tulijan kohdattava. Ja mitä kaikkea on otettava huomioon, että työn aloittamisesta saataisiin mahdollisimman miellyttävä kokemus tulijalle.

*EURES (European Employment Services) on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa palveluja ympäri Eurooppaa. Autamme työnantajia etsimään Euroopan parhaat osaajat ja työntekijöitä löytämään unelmatyöpaikan.

Kuvituskuvassa kaksi ihmistä istuu ison kiven päällä ja katsovat tietokonetta ja taustalla on vesistöä.

Virtuaaliset rekrytointimessut

EURES verkostossa järjestämme vuosittain useita rekrytointitapahtumia työnantajille Euroopan laajuisesti. Suomessa EURES järjestää virtuaalisia rekrytointitapahtumia sekä valtakunnallisesti, toimialoittain tai alueellisesti. Alueellisista tapahtumista hyvänä esimerkkinä ovat vuosittaiset Lapin matkailua palvelemaan järjestetyt Work in Lapland virtuaaliset rekrytointitapahtumat.

Virtuaalisissa rekrytointitapahtumissa työnantaja tekee itsensä saavutettavaksi tarjoamalla työnhakijoille väylän olla matalalla kynnyksellä yhteydessä chat-työkalun avulla. Lisäksi virtuaalitapahtumiin osallistuminen on helppoa, tarvitaan vain nettiyhteys, mobiililaite sekä englannin kielen taito. Tapahtumat ovat täysin maksuttomia sekä työnantajille että työnhakijoille. Mitä aikaisemmin työnantaja tapahtuma-alustalle rekisteröityy, sitä enemmän on aikaa vastaanottaa hakemuksia ja yhteydenottoja. Tapahtumissa on myös mahdollista haastatella hakijoita suoraan tapahtuma-alustalla. Tämän lisäksi tapahtuma-alusta auttaa työnantajaa löytämään sopivia työnhakijoita ”mätsäämällä”.

Seuraava virtuaalinen rekrytointitapahtuma on 15.3.2023 järjestettävä Finland Works. Tämä tapahtuma on avoin kaikille suomalaisille yrityksille toimialasta riippumatta. Tapahtuman näet ja rekisteröitymään pääset seuraavasta linkistä. Finland Works | EURES – European Job Days (https://europeanjobdays.eu/).

Viisi henkilöä kuvassa messuosastolla.
ELY-keskuksen ja TE-toimiston iloista messuväkeä tapaamassa opiskelijoita, työnhakijoita ja työnantajia.

Perinteisemmät onsite-messut

Virtuaalisten tapahtumien lisäksi EURES järjestää ns. onsite-messuja ympäri Eurooppaa. Näihin paikan päällä järjestettäviin rekrytointitapahtumiin työnantaja voi osallistua EURES-neuvojan kanssa tai antaa avoimen työpaikan EURES-neuvojan markkinoitavaksi messuilla. Seuraava tällainen onsite-messu, johon Suomen EURES osallistuu, on Nicosiassa Kyrpoksella 3.-5.3.2023 järjestettävä Find your career in Europe 2023. Hollannin Houtenissa 1.-2.4 järjestetään Emigration Expo, kerää vuosittain jopa 11 000 kävijää. Näillä messuilla olen itsekin ollut ennen korona-aikaa, joten voin sanoa, että oli todella isoo ja komia tapahtuma, jopa näin eteläpohjaisella mittapuulla. Ja suu vaahdossa siellä sai pari päivää markkinoida Suomea ja suomalaisia työnantajia. Työnantaja, jos siis haluat päästä mukaan Euroopan messuille tai haluat avoimet työpaikkasi niille markkinoitavaksi, ole yhteydessä.

Luminen maisemakuva, jossa on sydämen muotoinen polku hangella.

Ystävänpäivän kunniaksi ja/tai EURES verkoston kunniaksi on nostettava esille myös hyvä yhteistyö, josta pääsen nauttimaan työskennellessäni tässä verkossa. Hyvää Ystävänpäivää juuri sinulle arvoisa kollega! Tämä koskee laajemminkin kaikkia työkavereita ja yhteistyökumppaneita. Hyvää työkaverin päivää juuri sinulle!

Sanna Davidsson
Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija ja EURES-neuvoja
Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskus
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Kansainvälisestä yhteistyöstä voimaa oman alueen kehittämiseen

Tiesitkö, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työn jäljet eivät ulotu vain lähimaakuntiin, vaan rajojen yli lähialueille ja kauaskin Eurooppaan. Kansainvälisen yhteistyön edut on ymmärretty hallinnonaloilla jo vuosikymmeniä sitten. Harvoin ongelmat ja haasteet ovat niin paikallisia, ettei vastaavasta olisi kokemusta muuallakin. Yksin ei kannata murehtia viranomaistyössäkään.

ELY-keskuksella on nimensä mukaisesti kolme vastuualuetta, elinkeino-, liikenne ja ympäristövastuualueet, ja kaikilla näillä kansainväliset yhteydet ja yhteistyö ovat lähes tulkoon välttämättömiä alueellisten kehittämistehtävien hoidossa. Työstä saadaan eväitä asiantuntijoiden päivittäisiin tehtäviin; neuvonta- tai valvontatyöhön, toimenpiteiden suunnitteluun ja rahoituksen myöntämiseen.

Lipputankoja ja lippuja rivissä kirkkaana ja aurinkoisena päivänä.
Copyright Nordisk Råd og Nordisk

Edunvalvontaa

Yhteistyö ei ole vain ilon pitoa, vaan meillä on yhteisiä haasteita ratkaistavana. Useimmat toimijat törmäävät seuraaviin kysymyksiin alueesta tai maasta riippumatta:

  • Kenen intressi? Kuka maksaa? Kuka koordinoi?
  • Kuinka saada sidosryhmät ajoissa mukaan?
  • Kuinka kilpailevat tavoitteet yhteensovitetaan?

Yhteistyön kautta pääsemme hyödyntämään toisten kokemuksia ja jakamaan omaa osaamistamme. Parhaassa tapauksessa saamme konkreettisia resursseja alueemme kehitykseen. Vuosien kuluessa olemme saaneet nostaa esiin omia näkemyksiämme, lisäten samalla alueemme tunnettuutta. Laajempi yhteistyö, verkostot ja hankkeet eivät ole vain mukava lisä virkamiehen arkeen, vaan ennemminkin edellytys onnistumisille. Yhteisellä keskustelulla saamme hyväksyntää tarpeille ja toimenpiteille.

Riskien ehkäisyä

Keskustelua käydään erilaisten verkostojen kautta. Liikennepuolella ollaan aktiivisia Nordisk vägforumin työryhmissä (nvfnorden.org) ja ympäristöpuolella esimerkiksi vesienhoidon asiantuntijat tapasivat tänä syksynä Nordic water framework directive -konferensissa (vatn.is). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on myös, ainoana ELY-keskuksista, jäsen Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja taloustyöryhmässä (norden.org). Muu kansainvälinen yhteistyö ympäristöpuolella on kattanut lukuisia EU-hankkeita mm. LIFE- ja Interreg-ohjelmien kautta, joilla edistetään vesien ja ympäristön hyvää tilaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ollut koordinoimassa useita näistä ja uusia hankkeita käynnistyy myös tulevana vuonna.

Ruostunut metallinen tynnyri kauniin vihreässä ruohikossa.
Nedskräpning i fjällmiljö. Nordland Norge. Copyright Nordisk Råd og Nordisk

Ympäristövastuualueella on tehty viime aikoina uusia avauksia kansainvälisyyteen; tarkoitus on syventää Pohjanmaan ja Västerbottenin välistä suoraa viranomaisyhteistyötä. Esimerkiksi ympäristöriskeihin ja onnettomuuksiin liittyvä tiedonvaihto, yhteinen edunvalvonta merialueeseen liittyen, ilmastokysymykset sekä luonnonvarojen hyödyntäminen ovat aiheita, joissa yhteistyölle on selkeä tarve.

Globaalit muutokset eivät ohita meitä. Meidän on selvittävä energiantuotannon, teollisuuden ja liikennejärjestelmien murrosten läpi. Meillä on tehtävänä sekä ilmastonmuutoksen hillintä että sopeutuminen, ja meidän on edistettävä luonnon monimuotoisuutta ja kestävää vesien käyttöä, kuten Y-vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys muistutti taannoin Y-vastuualueen päivässä. Pohjalaismaakunnat eivät pärjää yksin, vaan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta kehitetään ottamalla vastuuta yhteisistä haasteista.

Kuva infotilaisuudesta, jossa näkyy kaksi henkilöä ja seinällä on heijastettu värikäs kuva globaaleista muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat ELY-keskuksen Y-vastuualueella 2022.

Yhteisiä suuntaviivoja EU:sta

ELY-keskuksen elinkeinovastuualueen tehtäviin kuuluvat mm. maaseutuasiat, työllisyys ja yrityspalvelut. EU:n maatalouspolitiikan kehitystä seurataan tiiviisti. EU toimii rahoittajana, paitsi erilaisten tukien muodossa, myös erilaisten hankkeiden kautta. Yhteistyön mukana meillä on käynyt kansainvälisiä vieraita, jotka ovat päässeet tutustumaan meidän toimintatapoihimme. Huolimatta yhteisistä suuntaviivoista, käytännön toiminta eri maissa on järjestetty hyvin eri tavoin.

EU:n tarjoamat verkostot ja rahoitusmahdollisuudet ja esimerkiksi edistämistoimet työvoiman liikkumiseen ovat tärkeä osa toimintaa koko elinkeinopuolella. Myös maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät kuuluvat vastuualueelle. Yrityspalvelukeskus (ely-keskus.fi) aktivoi ja rahoittaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Lisäksi yrityspalvelukeskuksesta käsin hoidetaan alueellista Team Finland -koordinointia. Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, joka auttaa yrityksiä kehittämään ja edistämään vientitoimintaa.

Näköala laajenee

Kansainvälistyminen on tuonut meille uutta osaamista. Meiltä löytyy asiantuntijoita, jos esimerkiksi tarvitset työkaluja yrityksen kansainvälistymiseen (etelapohjanmaanely.wordpress.com) tai haluat saada selvyyttä maatalouden EU-tukikoukeroihin (etelapohjanmaanely.wordpress.com) tai haluat vaikka torjua vieraslajeja (ely-keskus.fi).

Kansainväliset yhteydet tarjoavat näköalaa asioihin ja avartunut maailma tuo kykyä toimia uusissa tilanteissa!

Blogikirjoittajan kuva.

Mari Lappalainen
hankekoordinaattori ja ilmastoasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus