ELY-keskus ei tee kaikkea itse – apuna puitesopimuskonsultit

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on kilpailuttanut puitesopimuskonsultit. Kilpailutusprosessi alkoi HILMA-ilmoituksella lokakuussa ja päättyi sopimusten allekirjoitukseen neljän puitesopimuskonsultin kanssa huhtikuussa. Puitesopimustoimijoihin ei ilmoittautunut ulkomaisia toimijoita, vaikka kyseessä oli EU:n kynnysarvon ylittänyt hanke. Kilpailuun ilmoittautuneilla toimijoilla oli jo toimipisteitä Suomessa. Tällä puitesopimustoimittajien kilpailutuksella mahdollistetaan pienempien toimeksiantojen tilaaminen ilman kilpailutusta. ELY – keskuksille on asetettu tuottavuustavoitteita ja hankintojen kilpailutusprosessin on arvioitu tuovan merkittäviä henkilötyövuosisäästöjä.

Puitesopimusmenettely on ollut käytössä jo valtakunnallisesti ELY-keskuksissa yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmissa sekä pienempien rakennushankkeiden kilpailutuksissa. Nyt menettelyä on laajennettu koskemaan myös esisuunnitteluvaiheeseen.

Puitesopimustoimijat on valittu painottaen laatuarviointia, jotta ELY-keskus saisi tilauksillaan markkinoilta mahdollisimman laadukkaita suunnitelmia ja selvityksiä. Puitesopimustoimittajille annettiin mahdollisuus käyttää myös alikonsultteja tai muodostaa työyhteenliittymiä, jotta myös pienemmät toimittajat pystyisivät tarjoamaan riittävän monipuolista osaamista ELY-keskuksen tarjouspyynnössä lueteltuihin eri osaamisalueiden tehtäviin. Erikseen nimetyille osaamisalueille ELY-keskus pyysi konsulttia nimeämään vastuuhenkilöt ja näille varahenkilöt. Tällä pyritään varmistamaan resurssien saatavuutta ja toisaalta estämään henkilöiden vaihtamista, kenties vähemmän kokeneisiin, siinä vaiheessa, kun varsinainen suunnittelutyö alkaa.

karttakuva

Puitesopimus on tehty vuosille 2016 – 2018, jona aikana voidaan antaa yksittäiset toimeksiannot suoraan puitesopimuskonsulteille. Vuoden 2019 osalta on lisäksi käytettävissä optiomahdollisuus. Laajemmat esisuunnitelmiin liittyvät toimeksiannot voidaan vaihtoehtoisesti myös kilpailuttaa ns. minikilpailuna neljän valitun puitetoimittajan kesken. Näin varmistetaan resurssien riittävyys, töiden aikataulussa pysyminen ja tarjousten hintatason pysyminen järkevänä.

Tällä puitesopimuksella voidaan hankkia liikennejärjestelmään ja tienpidon suunnitteluun liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin toimialueella. Tehtävät voivat olla liikennejärjestelmän, liikenneturvallisuuden, joukkoliikenteen, ympäristöasioiden, maankäytön, tienpidon ohjelmoinnin sekä tulevaisuuden liikennepalveluiden selvittämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Puitesopimusten voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen rahoittajina voivat olla ELY-keskuksen lisäksi alueen kunnat, maakunnan liitot sekä muut yhteistyökumppanit.

Puitesopimuskonsulttien käyttö mahdollistaa pienemien toimeksiantojen teettämisen ilman jokaisen työn erillistä kilpailutusprosessia.

Esimerkkinä puitesopimuskonsultilla teetetystä toimeksiannosta on Alahärmän tieverkkosuunnitelma.

Eeva

Eeva Kopposela
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus