Merenkurkun liikenteeseen jatkuvuutta – jatkosopimus allekirjoitettu

wasa-express

Vaasa – Uumaja -välinen matkustajalauttaliikenne on ollut kilpailutettua liikennettä siitä lähtien, kun taxfree v.1999 tällä yhteysvälillä loppui. Taloudellisen liiketoiminnan edellytykset heikkenivät siinä määrin, että ilman yhteiskunnan tukea ei ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä olisi syntynyt. Viimeiset vuodet liikenne on kilpailutettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta, viimeisin sopimus astui voimaan 1.1.2014 alkaen. Tämän sopimuksen perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käyttänyt optio-oikeuttaan ja allekirjoittanut jatkosopimuksen Vaasa – Uumaja -välisen matkustajalauttayhteyden ympärivuotisesta liikennöinnistä Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistaman yhtiön, NLC Ferry Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa seuraavat neljä vuotta eli vuoden 2020 loppuun saakka. Suomi ja Ruotsi rahoittavat sopimuksen kustannukset tasan. Sopimus on osa Merenkurkun liikenteen lyhyen tähtäimen strategiaa, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikenteen hyvin käynnistyneelle kehitystyölle.

Wasaline on määrätietoisesti panostanut palvelun parantamiseen, Wasa Expressin ehostamiseen, liikennöinnin tehostamiseen ja mikä tärkeintä – määrätietoiseen markkinointiin! Wasaline on pystynyt rakentamaan yhteysvälille toimivan konseptin.    Wasa Express, iästään huolimatta, on viihtyisä alus hyvin toimivine palveluineen. Matkustajat viihtyvät jälleen laivalla ja juuri tähän halutaan panostaa. Aluksen sisätiloja on kunnostettu, ravintoloita uusittu ja kauppaa laajennettu. Baarissa on elävää musiikkia, laivalla saa hyvää ruokaa ja kokoustiloja uudistetaan.

Matkustajamäärissä ennätysvuosi 2016

Panostus liikenteeseen on tuonut myös tuloksia. Positiivinen kehityssuunta jatkuu. Matkustajamäärät ovat jatkaneet edelleen kasvuaan. Vuonna 2016 matkustajamäärä oli 184 144 eli nousua edellisvuodesta oli peräti yli 9 %. Tämä siitäkin huolimatta, että laiva oli huoltotelakalla 2 viikkoa.

Varustamo on solminut monia uusia yhteistyökumppanuuksia sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hotellien kanssa tehdyt hotelli/laiva -paketit ovat olleet hyvinkin suosittuja. Esimerkkinä voi mainita, että Uumajan hotelliyöpymiset olivat lisääntyneet viime vuonna peräti 29 %. Rahdin osalta viime vuosi näkyi hiukan laskusuuntaisena, johtuen pitkälti Suomen taloudellisesta tilasta sekä laivan ollessa poissa liikenteestä nuo kaksi viikkoa. Erittäin myönteistä on kuitenkin se, että Merenkurkun liikenne on edelleen kasvattanut markkinaosuuttaan suhteessa muihin varustamoihin.kaavio1-crtx

Tulevaisuudessa kaivataan innovatiivisia ratkaisuja – uutta teknologiaa

bothnian-corridorMerenkurkun liikenteen pitkän tähtäimen strategian valmisteluun kuuluu Midway Alignment of the Bothnian Corridorin –hanke, jonka tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka sekä ympäristön, että talouden kannalta kestävälle kuljetusreitille on asetettu. Tavoitteena on myös lisätä eri liikennemuotojen yhteensovittamista ja varmistaa liikenteen turvallisuus ja jatkuvuus.

Hankkeen 1-vaiheessa on tarkkaan analysoitu, käsitelty ja punnittu liikenneväylän kehitysmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Nykyisestä ratkaisusta on käyty tiivistä keskustelua väylän käyttäjien kanssa. Ennusteet osoittavat tavara- ja matkustajavirtojen edelleen lisääntyvän Merenkurkun väylällä.

Tavoitteena on saavuttaa tehokas ja pysyvä kuljetuskonsepti tavara- ja henkilöliikenteen turvaamiseksi Suomen ja Ruotsin välille, sekä parantaa Botnian käytävän kuljetusreittejä ja tukea olemassa olevaa multimodaalista TEN-T verkostoa, jossa useiden kuljetusmuotojen (meri, maantie, rautatie) synergia on jo arkipäivää. Paremmat yhteydet luovat myös edellytykset taloudelliselle kasvulle sekä Suomessa että Ruotsissa ja EU:ssa sijaitsevien seutujen väliselle yhteistyölle. Midway Alignment luo Botnian käytävän läpi kulkeville matkustajille ja rahtitavaroille turvallisen, ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetuskoneiston.

Rajat ylittävään ja multimodaaliseen kokonaisuuteen kuuluu, sekä uuden, energiaystävällisen ja innovatiivisen, varta vasten Merenkurkun liikenteeseen tarkoitetun aluksen suunnittelu, että Vaasan ja Uumajan satamien sekä niiden logistiikan kehittäminen.

uusi-laiva

 

Matintupa_Rauno_5809

 

Rauno Matintupa
Joukkoliikennevastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus