Peltovalvontaa harjoittelijan silmin

Tällä kertaa ääneen päästettiin minut, eli Johanna Mäki Ilmajoelta. Olen kolmannen vuoden ammattikorkeakouluopiskelija, opinnäytetyötä vaille valmis agrologi. Pääsin yhdistettyyn erikoistumisharjoitteluun Seinäjoen maaseututoimelle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen peltovalvontapuolelle.

Harjoittelu alkoi 5 viikon työskentelyjaksolla kaupungin maaseututoimella. Siellä ollessa vastaanotimme toisen harjoittelijan kanssa päätukihakemuksia, ja teimme mm. tukioikeuksien siirtoja. Koen, että tämä aika antoi itselleni todella tärkeää teoriapohjaa tulevaan käytäntöpainotteisempaan harjoittelujaksoon ELY:n peltovalvontoihin.

Olen syntynyt ja kasvanut maatilalla, joka on edelleen aktiivinen lypsykarjatila. Kotitilallani on ollut koko tilan valvonta vuonna 2018, eli minulla oli entuudestaan jonkinasteinen näkemys mitä peltovalvonnassa tarkastetaan. Nyt kun olen päässyt itse mukaan valvontatapahtumaan ns. paremmalle puolelle, eli valvojan saappaisiin, on se näyttänyt monia uusia puolia. Valvojalla on tarkastuksista vastuu, ja asioita täytyy dokumentoida muistiinpanoilla ja valokuvilla. Kaikki todetut asiat tulee olla myös todistettavissa.

Ensimmäistä kertaa saadessani satelliitilla kuvatun kartan käsiini, olin rehellisesti sanottuna aika pihalla. Kasvikoodit, digitoidut rajat ja koordinaatit olivat minulle uutta ja ihmeellistä. Onneksi työyhteisö on täynnä avuliasta porukkaa, ja minulle tehtiin heti selväksi, että kysyä saa ja pitääkin. Olen noudattanut sitä ohjetta, ja olen huomannut sen kantavan pitkälle.

Peltovalvontaa tehtäessä on äärimmäisen tärkeää, että valvoja tietää, mitä on tekemässä, tunnistaa eri viljelykasvit ja omaa tietynlaista silmää erilaisia maalajeja, kasvupaikkoja ja viljelykasveja ajatellen. Niin sanottu maalaisjärki on tärkeää. Se tulee ilmi myös viljelijöiden kanssa keskustellessa; mukana on huippuosaajia uusilla teknologioilla, ns. vanhankansan viljelijöitä sekä vasta-alkajia. On tärkeää ymmärtää myös kaikkien heidän näkemyksiään heidän pelloistaan keskustellessa. Valvoja on parhaillaan viljelijälle valmentaja, jolta viljelijät voivat tarkistaa asioita ja saada tärkeitä käytännön ohjeita.

Peltovalvontaa maakunnassa. Tässä luen karttaa tabletilta ja tarkastan lohkon rajoja.

Äärimmäisissä ongelmatilanteissa, joissa olen itsekin ollut mukana, olen huomannut olevan hyvin tärkeää ajatella ensin asia monelta kantilta ennen sanktioihin tai muihin äärimmäisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Viljelijän kanssa käydään asiat läpi, ja heidän perusteluitaan kuunnellaan ja kunnioitetaan. Suuremmat toimenpiteet eivät ole valvojien tavoite, ja aina on toiveissa, että niitä ei tulisi tehdä. Ongelmatilanteissa ei kuitenkaan kukaan ELY:ssä jää yksin, vaan asioita pohditaan valvontaparien kesken, ja aina voi kääntyä kokeneempien, vuosia valvontaa tehneiden työkavereiden, valvontapäällikön tai ylitarkastajien puoleen.

Heinäkuun alusta näin lokakuun loppuun saakka kestänyt harjoittelujaksoni ELY:llä peltovalvonnassa on antanut minulle paljon enemmän mitä osasin odottaa. Tänä aikana olen paitsi päässyt näkemään maataloushallinnon töitä paraatipaikalta ja nähnyt maakuntamme eri kolkkia, olen myös osallistunut mielenkiintoisiin keskusteluihin ja tutustunut moniin uusiin mukaviin ihmisiin.

Johanna Mäki
Harjoittelija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Paarmojen kanssa pelloilla – ote määräaikaisten peltovalvojien mietteistä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen palkataan vuosittain noin 10 määräaikaista peltovalvojaa puolen vuoden työsuhteeseen. Me määräaikaiset olemme jokainen hieman erilaisia ja meillä on erilaiset työtavatkin. Olemme viikossa keskimäärin kaksi päivää toimistolla ja kolme päivää maastossa. Riippuu vähän valvottavista tiloista, miten monta tilaa käymme viikossa. Välillä yhdellä tilalla voi mennä koko viikko.

Maatiloilla peltovalvonnoissa tarkastamme mm. peltojen pientareet, suojakaistat, viljellyn kasvin ja tarvittaessa mittaamme lohkon gps:n avulla. Valvontakäyntiin kuuluu olennaisesti hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa. Valvojan on vastattava asiakkaan asiointia koskeviin kysymyksiin. Jos valvoja ei osaa vastata, niin hänen on selvitettävä asia. Tulevaisuudessa peltovalvonnat tulevat muuttumaan tekniikan kehittymisen myötä. Vähitellen monitorointi eli jatkuva satelliittikuvien analysointi tulee pinta-alatukien valvontamenetelmäksi. Monitorointi tulee osittain korvaamaan maastossa tapahtuvaa valvontaa sellaisissa tukijärjestelmissä, jotka ovat monitoroitavissa. Myös dronea tullaan hyödyntämään peltovalvonnassa.

peltovalvonta, määräaikaset valvojat, paarmat

Tunteiden kirjo on ollut laaja peltovalvontojen aloittamisen jälkeen. Päällimmäisenä ajatuksena tulevien viikkojen sääkarttoja katsellessa on se, että helle on ottanut yliotteen. Aloitamme päivämme mahdollisimman varhain, jolloin työskentelyolot maastossa ovat vielä inhimilliset. Tosin muutamina aamuina olen havainnut olevani hiestä märkä jo ennen kello yhdeksää, sillä aurinko on porottanut taivaan täydeltä, tuntematta minkäänlaista sääliä meitä valvojia kohtaan. Armottoman auringon vielä kestäisi, mutta viheliäiset paarmat, niitä en voin sietää! Ne hyökkäävät armeijan lailla puolen päivän jälkeen. Vaaditaan siis lehmän hermoja, jotta kykenee myös ajattelemaan samalla kun ärsytyskynnys on ylitetty moneen kertaan. Loppupäivä meneekin paarmoja huitoessa, nestettä tankatessa, hikeä pyyhkiessä ja tuntiessa kiitollisuutta ilmastoitua autoa kohtaan.

Onneksi valvontoihin sisältyy myös onnen ja ilon hetkiä. Voi sitä riemua, kun pientareiden leveys on kohdillaan, tai kun kasvustot ovat tasaisia ja runsaita tämän haastavan kevään ja alkukesän jäljiltä. Eipä sitä valvoja kauniina, paarmattomana kesäaamuna voisi enää onnellisempi olla.

Toivotamme kaikille viljelijöille sateen rikastuttamaa, mutta sadonkorjuukeleiltä suotuisaa loppukesää!

Terveisin Etelä-Pohjanmaan määräaikaiset valvojat Ari, Laura ja Terhi