Se on kesä nyt

Alkaa oleen taas se aika vuodesta, et tiestöllä on kaikenlaisia häiriötekijöitä mm. päällystystyöt, nuo liikenteen häiriköt, jotka kunnostavat teitä teille.Kuva päällystetyömaasta.

Nopeusrajoitukset parantavat turvallisuutta

Tietyömaa on aina turvallisuusriski tiellä työskenteleville ja liikkuville. Tietyömaiden turvallisuus paranee eniten nopeusrajoituksia noudattamalla. Hiljainen ajonopeus on tarpeen, jotta sekä auton kuljettajalla, että tietyömaalla työskentelevillä on aikaa reagoida erityistilanteisiin. Oman turvallisuutensa vuoksi ohi ajavan kannattaa hiljentää vauhtia myös, koska tietyömaiden ympäristö muuttuu alati.

Työmaiden nopeusrajoitukset

Tietyömaiden nopeusrajoitukset ovat autoilijan etu. Niiden ansiosta tietä ei tarvitse sulkea kokonaan tietöiden ajaksi, vaan toinen kaista voidaan pitää auki. Matkanteko on sujuvaa, kun tietyömaihin varautuu jo automatkaa suunnitellessaan. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia, joita on noudatettava niin kauan kuin merkit ovat pystyssä.

Kuvassa on päällystetyömaan koneita ja saattoauto.

Kuva: Asfalttikallio – saattoauto päällystetyömaalla.

Saattoauto

Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla (mm. valta- ja kantatiet) on käytössä saattoauto. Saattoauton avulla työmaan ohittaminen on turvallisempaa ja selkeämpää. Saattoauto myös varmistaa nopeusrajoitusten noudattamisen työkoneiden ja työntekijöiden kohdalla. Saattoauto noutaa sulkuaidalta autojonot mukaansa ja vetää autojonot työmaan ohi. Työmaan lopussa saattoauto ajaa pois edestä ja päästää autot jatkamaan matkaa. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille.

1.    Älä hikeenny jos päällystystyö osuu kohdallesi.
2.    Noudata työmaasta varoittavia liikennemerkkejä ja nopeusrajoituksia.
3.    Älä kettuile liikenteenohjaajalle, hän on syytön työmaahan.
4.    Aja koneiden ohi varovaisuutta noudattaen, vaikka koneet ovat isoja siellä on myös jalkaisin työskenteleviä. Jos osut jonon ensimmäiseksi eikä ole saattoautoa käytössä, sinä vastaat yleensä nopeudesta, jolla koneet ohitetaan sekä työntekijöiden ja itsesi turvallisuudesta.
5.    Turvallista matkaa.

Lue lisää päällysteistä tiedotteestamme.

Blogikirjoittajan Timo Kulmalan kuva.
Timo Kulmala
Projektipäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Missä se tietyömaan valvoja taas on ollut? Tietyömaan laaduntuotannon ohjaaminen

 

DSC_0519

Missä on valvonta, kysellään lehtien palstoilla, kun tien päällä on epäonnistuneita liikennejärjestelyjä, puutteellista pintakuntoa työmaalla tai esimerkiksi työn jäljessä on toivomisen varaa. Tässä seuraa ainakin vastaus siihen miten tienrakennustyömaalla ohjataan laadun tuottamista. Katsotaan löydetäänkö valvojaa.

Kysymys perustuu muistikuviin ja mielikuviin ajasta, jolloin henkilöstömäärämme oli monikymmenkertainen nykyiseen nähden. Valvonta oli työtapoihin, materiaaleihin ja rakenteisiin kohdistuvaa jatkuvaa konkreettista mittaamista ja tarkkailua rakennuspaikalla.

Nykyään maanteiden rakennus- ja parantamishankkeet toteutetaan alan yrityksiltä hankittavina urakoina laatuvastuurakentamisen (LVR) periaatteilla, joiden mukaan rakentajana toimiva yritys vastaa ensisijaisesti itse laadun tuottamisesta, valvonnasta ja raportoinnista laatusuunnitelman mukaisesti. Rakennuttaja määrittelee joko toiminnalliset vaatimukset tai rakenteiden ja materiaalien laatuvaatimukset. Työmenetelmiä, koneita ja laitteita koskevia sitovia vaatimuksia ei tavallisesti anneta, koska rakennuttaja on kiinnostunut syntyvätkö urakan avulla ne vaikutukset ja lopputuotteet, jotka urakalle on asetettu. LVR-urakassa valvotaan urakoitsijan laadunhallinnan toimivuutta sekä laatuvaatimusten ja muiden urakkaehtojen toteutumista.

ELY-keskusten tiehankkeissa laaduntuottoa ja hyvää lopputuotetta tavoitellaan ensisijaisesti ohjaamalla urakoitsijan toimintaa laadukkaaksi ennakoivalla laadunhallinnan menettelyllä. Tällä pyritään vähentämään ja poistamaan tuotannon aikaisia virheitä ja riskitekijöitä jo etukäteen. Ennakolta torjutun virheen laadunhallintakustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin virheellisen tuotteen korjaaminen tai uudelleen rakentaminen urakan loppuvaiheessa. Ennakoivalla laadunhallinnalla pyritään varmistamaan rakennuttajan, urakoitsijan ja meidän asiakkaidemme, tienkäyttäjien, etu tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Laadunhallinnan toimet painottuvat ennen työsuoritusta tehtäviin varmistuksiin ja suunnitelmiin. Alla muutama esimerkki laadunhallinnan ennakoinneista. Lisää laadunhallinnan toimia löytyy tästä liitteestä.

Laadunhallinnan toimet. (pdf 43,4kt)

Taulukkoa

Urakoitsijalta vaaditaan rakennusaikainen vakuus töiden tekemisen varmistamiseksi. Urakalla tehdyille rakenteille asetetaan myös takuuaikavaatimus, joka vaihtelee rakenteittain pääsääntöisesti yhden ja viiden vuoden välillä. Urakoitsija joutuu toimittamaan rakennuttajalle rahoituslaitoksen antaman vakuuden takuuaikaisia vastuita varten. Urakoiden päätyttyä takuuaikana pidetään välitarkastuksia ja lopulta koko takuuajan päättyessä vielä takuun lopputarkastus. Eikä urakoitsijan vastuu rakenteista pääty aina vielä siihenkään, sillä virheellisellä toteutuksella tulee vastattavaksi vielä takuun jälkeen jatkuva tuotevastuu.

Laihia

James Reasonin reikäjuustomallin mukaan suojaavia ja varmistavia toimintoja (”juustonsiivuja”) päällekkäin asetellessa joskus niissä kaikissa reikä osuu siltikin kohdakkain toisten kerrosten reikien kanssa. Näin voi käydä minkä tahansa asian kanssa. Tällöin kaikista ennakoivista ja suojaavista toimista huolimatta jotain laatupoikkeamia pääsee aika-ajoin tapahtumaan. Se tilanne ei ole kenenkään etujen mukaista. Laadukas toiminta tuotannossa, ympäristöasioissa, työturvallisuudessa, liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa tulee olla rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen tavoite.

Perttu_Ari

 

Ari Perttu
Investointipäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Mustaa pintaa maanteille

Päällystetyöt ovat muiden tietöiden tapaan joka kesä tapetilla, niin mediassa kuin ihmisten huulilla. Monella on sanansa sanottavana kotipaikkakunnalla meneillään olevasta tietyömaasta, joka saattaa tuoda haasteita arkielämän liikkumiseen.

Päällystetöitä tehdään pääsääntöisesti toukokuusta syyskuun loppuun. Edellisen vuoden syksyllä mietityt kohteet on kilpailutettu ja urakoitsijat niihin ovat selvinneet joulu-helmikuussa. Kohteita saatetaan saada kesän aikana lisää, jos esimerkiksi jonkun jo valmistuneen urakan kustannukset ovatkin suunniteltua pienemmät.

tyomaa

Päällystystyömaa Alavudella.

Asfalttipinta kestää työmenetelmästä ja liikennemäärästä riippuen pääteillä 4-7 vuotta ja alemmalla tieverkolla 10–25 vuotta. Pääteitä ovat valta- ja kantatiet (tienumerot 1-99), alempaan tieverkkoon kuuluvat seutu- ja yhdystiet (tienumerot 100 – 19 999). Asfaltointimenetelmiä on käytössä useita ja käytettävä menetelmä riippuu mm. tien kunnosta ja liikennemäärästä sekä käytettävissä olevasta rahasta.

Suuri osa päällysteen kunnostamistöistä on pelkästään pinnan uusimista. Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on tehty tänä kesänä uutta asfalttia mm. massa- ja remix-pintausmenetelmin. Massapintauksessa vanhan, kuluneen päällysteen päälle tehdään uusi pinta (MP) tai urautuneen päällysteen pinta jyrsitään ajourien pohjan tasoon asti ja kuumennetaan, jonka päälle levitetään uusi pinta (MPKJ). Remix-pintaus (REM) on periaatteeltaan sama, mutta osa poistetusta asfalttipinnasta uusiokäytetään sekoittamalla uuden asfalttimassan kanssa ennen levittämistä. Remix-menetelmän kalusto on pituudeltaan 100 metrin luokkaa, mikä rajoittaa menetelmän käyttöä etenkin taajamissa.

Uuden päällysteen valmistumisnopeus on 2-3,5km/työvuoro riippuen työmenetelmästä. Jos päällysteen pinta on kovasti reikiintynyt ja erittäin epätasainen, uuden pinnan lisäksi myös tiepohjan pintaa mahdollisesti muokataan.

Tänä kesänä Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueen kaikkiaan noin 6000 km:stä päällystettyjä teitä päällystetään 454 km eli vajaa 8 %. Tästä MPKJ-menetelmällä tehdään 130 km ja REM:llä 110 km. Pohjatöitä, esimerkiksi tien profiilin uusimista, tehdään 77 km matkalta. Loput kilometrit jakautuvat massapintauksen ja muiden menetelmien kesken. Kesän aikana kävin tutustumassa valtatien 66 päällystetyömaahan Alavudella, jossa käytettiin Remix-pintausmenetelmää.

_mg_5206m

Vanhan päällysteen kuumentamista ennen jyrsimistä ja uuden levittämistä.

Kuten monessa muussakin asiassa, myös kunnostuksessa raha näyttelee pääosaa. Rahaa on niukasti ja parantamisen tarpeessa olevista teistä voidaan kunnostaa vain kriittisimmät. Ensisijalla on liikenteellisesti oleellisin päätieverkko eli valta- ja kantatiet. Siihen kuuluvat tiet ovat valtakunnallisesti tärkeitä: niillä on paljon liikennettä ja niiden täytyy vastata hyvin raskaan liikenteen tarpeita. Näin ollen vähäliikenteiset seutu- ja yhdystiet jäävät odottamaan kunnostusta ja parempaa huomista, joskus pitkäänkin.

Kunnat harvemmin osallistuvat maantien kunnostuskustannuksiin, mutta ovat usein omien intressien kautta mukana investoinneissa. Kuntien rahoittamat investoinnit ovat pääasiassa tyypiltään soratien parantaminen päällystetyksi tieksi, uusi kevyen liikenteen väylä tai yli/alikulku, tasoliittymän parantaminen tai jopa eritasoliittymän tekeminen.

_mg_5227m

Tienkäyttäjien välinpitämätön suhtautuminen tietyömaiden alhaisempiin nopeusrajoituksiin ja siitä aiheutuva tiellä liikkujan ja siellä työskentelevän turvallisuuden vaarantuminen kuuluvat jokakesäisiin uutisaiheisiin. Liikenneviraston kesällä 2015 tekemä tutkimus tukee tosiasiaa: erittäin harva noudattaa rajoituksia. Lue lisää tästä.

Muistammehan ajaa varovasti ja nopeusrajoitusta noudattaen myös tietyömaiden kohdalla. Työmaat ovat meidän tienkäyttäjien parhaaksi.

Venla Määttä
Harjoittelija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus