Mitä on eläinvalvonta?

Yritän tässä blogissa avata hieman maataloustukien valvontaa eläinvalvojan näkökulmasta. Valvontaa suoritetaan, koska se on edellytys EU-tukien maksamiselle. Valvonnalla myös varmistetaan, että tukiehtoja noudatetaan oikein. Lisäksi sillä pyritään takaamaan viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.  

Moni on kuullut erilaisia tarinoita eläin- ja peltotukien tarkastuksista eli valvonnoista. Eläinvalvonta tapahtumana kuulostaa monen korvaan ainoastaan eläinten korvamerkkien tarkistelulta, vaikka todellisuudessa toimenkuvaan kuuluu monta muutakin asiaa. Tarkastettavien asioiden laajuus riippuu siitä, mitä kaikkia eri tukimuotoja eläintenpitäjä on hakenut.  

Riippumatta siitä, mitä tukia eläintenpitäjä on hakenut, jokaisella valvontakerralla laskemme eläimet ja tarkistamme korvamerkkien täsmäävyyden tilan pitämään eläinrekisteriin. Merkinnät eläinten pitopaikasta, syntymät, kuolemat ja siirrot tulee olla kirjanpidossa vaatimusten mukaisesti. Tarkastelemme myös eläinten yleistä hyvinvointia ja tuotantotiloja, vaikka tilalla ei olisi haettukaan parempaan eläinten hoitoon ja pitoon maksettavia tukia. Mikäli tila on hakenut eläinten hyvinvointikorvausta, haetuista toimenpiteistä riippuen tarkastamme, että tilalla on säädöksien kokoiset karsinat, riittävästi juomapisteitä, eläinten puhtauden ja että kuivitusta on runsaasti yms. Mikäli näissä asioissa huomataan puutteita, keskustelemme niistä viljelijän kanssa. 

Eläinten hyvinvointiin liittyvissä puutteissa, meillä on ilmoittamisvastuu muille viranomaisille, kuten läänin- ja kunnaneläinlääkärille.  

ELY-keskuksen tekemä eläinvalvonta on myös eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa. Tällä pyritään pääosin pitämään elintarviketurvallisuudesta huolta.  

Lehmiä laitumella.

Eläinvalvontaa Etelä-Pohjanmaalla

Eläinvalvonnassa työviikko koostuu toimisto- ja valvontapäivistä. Maanantait ollaan pääsääntöisesti toimistolla valmistelemassa tulevia valvottavia tiloja. Toimistolla tulostellaan tarvittavat paperit mm. valvontapöytäkirjat, eläinluettelo ja eläintenpitorekisteri. Vaikka tallennammekin paljon maastossa sähköisesti suoraan sovellukseen, on silti hyvä olla varalla paperit mukana.

Pademiasta johtuvana poikkeusaikana valvonnoista soitetaan etukäteen tilalle ja sovitaan yhdessä tapaaminen. Kuitenkin niin, että valvonta tulee suorittaa seuraavan 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta. Normaalina aikana valvonnat suoritetaan ennalta ilmoittamatta.

Loppuviikko, eli tiistaista-perjantaihin, kierretään pääsääntöisesti tiloja. Valtaosa valvottavista tiloista on nautatiloja. Teemme valvontaa myös sika-, siipikarja- lammas- ja vuohitiloille.

Tilat ottavat useimmiten meidät vastaan hyvin ja siellä tiedetään, että valvonta kuuluu asiaan. Tässä työssä parasta on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, puhtaat ja terveet eläimet, sekä tunne siitä, että tilallinen on tyytyväinen ja helpottunut käynnin jälkeen.

Vihertävä pelto aurinkoisena päivänä.

Hannu Koskela
Tarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Iskeekö eläinvalvonta?

Tehtäväkseni annettiin kirjoittaa blogi. Minun täytyy heti alkuun tehdä tunnustus; en ole koskaan lukenut yhtään blogia, saatikka kirjoittanut blogia. Olen perinteisen painetun sanan ystävä. Etsin netistä tietoa mikä blogi on ja mitä se pitää sisällään. Wikipedian mukaan blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä. Blogit ovat yleensä yleispäiväkirjoja, mutta ne voivat myös keskittyä johonkin aiheeseen. Tämä minun blogi on aiheeseen keskittyvä. Aiheena ovat eläinvalvonnat Etelä-Pohjanmaa alueella.

Täällä Etelä-Pohjanmaalla eläinvalvontoja tekee pääsääntöisesti kaksi tarkastajaa. Alueemme on Suomen suurimpia kotieläinkeskittymiä, joten valvottavia eläintiloja on paljon. Kiireisimpinä aikoina valvontoja tekee kaksi paria. Eläinvalvonnassa valvotaan muun muassa nautapalkkio, teuraskaritsapalkkio ja kilipalkkio. Lisäksi valvotaan alkuperäisrotusopimukset (APR), eläinten hyvinvointikorvaus (EHK), nautojen pohjoinen kotieläintuki, sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki, uuhien pohjoinen kotieläintuki ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki sekä merkintä ja rekisteröinti (ns. id- valvonta).

Valvottavan tilan valitsee tietokone

Usein kuulee sanaottavan, että ”kun valvonta iskee”. Valvonta saa aikaan kylmiä väristyksiä ja kauhun sekaisia tunteita. No, valvonta ei iske, vaan valvonta perustuu ihan EU:n ja kansallisiin lakeihin ja asetuksiin. Jokainen joka jättää osallistumisilmoituksen kansallisiin eläintukiin ja EU:n eläinpalkkioihin pitäisi olla tietoinen siitä, että haettua palkkiota ja tukea voidaan tulla valvomaan. Vuosittain valvotaan viisi prosenttia hakijoista, jotka ovat jättäneet osallistumisilmoituksen eläinpalkkioihin/tukiin tai hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta tai alkuperäisrotusopimusta. Tästä viidestä prosentista 25 % on satunnaisotantaa eli kaikki osallistumisilmoituksen jättäneet tai EHK:ta tai APR hakeneet voivat tulla valituksi valvontaan. Loput on ns. painotettua otantaa. Painotetussa otannassa määritellään erilaisia otantaperusteita. Esimerkiksi yksi peruste on, että tilan ilmoitukset nautarekisteriin tekee joku muu kuin viljelijä itse. Kansallisista eläintuista valvotaan kolme prosenttia. Tietokoneohjelmaan syötetään otantamäärityksen tiedot ja näin muodostuu valvottavien tilojen lista. Valvottavia tiloja ei valitse valvoja, vaan tietokone. Eikä samoille tiloille mennä valvomaan huvikseen, vaan valvonta perustuu otantamäärityksiin. Tilan hakemat tuet ja palkkiot pyritään valvomaan samalla kertaa.

Tukiehtojen noudattamista valvotaan myös tekemällä järjestelmästä ja eri rekistereistä saatavien tietojen perusteella eläinlajikohtaisia ristiin tarkastuksia tukea saavien eläinten tietoihin. Ristiin tarkastukset selvitetään hallinnollisesti. Tilalle lähetetään kuulemiskirje, jossa selvitetään miksi esim. nauta on noussut ristiin tarkastukseen. Viljelijälle annetaan tilaisuus antaa selvitys havaituista epäselvyyksistä. Yleisimpiä syitä epäselvyyksiin on rekistereiden sisäiset ristiriidat ilmoituspäivissä. Nauta on mennyt teuraaksi ja viljelijä ilmoittaa rekisteriin eri päivän kuin teurastamo. Tai eläimen tulo tai poistopäivä on jäänyt ilmoittamatta rekisteriin. Hallinnollisessa valvonnassa on mukana kaikki, jotka ovat jättäneet osallistumisilmoituksen. Yleensä rahalliset seuraamukset on melko isoja. Rekisteri kannattaa pitää ajan tasalla ja oikein välttyäkseen seuraamuksilta.

Nyt vielä lopuksi muutama sana varsinaisesta tilalla tapahtuvasta eli paikan päällä tehtävistä valvonnoista. Komission vaatimuksen mukaan eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden, toisin kuin kokotilan valvontoja. Valvonnasta voidaan ilmoittaa etukäteen, jos ennalta ilmoittaminen ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta. Valvonnasta saa ilmoittaa enintään 48 tuntia ennen tarkastuskäyntiä. Jos samalla valvotaan täydentävien ehtojen valvontaa eli merkintää ja rekisteröintiä, valvonnasta ei ilmoiteta ennakkoon. Ja yleensä tilalla on merkinnän ja rekisteröinninvalvonta samalla kertaa. Meillä suoritetaan valvontaan ilmoittamatta, ja kun tilalle mennään, viljelijät ovat aluksi vähän varautuneita. Mutta kun päästään vauhtiin ja saadaan valvonta tehdyksi, viljelijät ovat tyytyväisiä. Tässäkö tämä valvonta oli, ei tarvinnut jännittää eikä menettää yöuniaan, kun ei ilmoitettu etukäteen? Tilalla valvotaan tukiehdot ja tarkistetaan eläimet. Tärkeää on muistaa pitää rekisterit ja eläinkirjanpito ajan tasalla, ja korvamerkit korvissa.

Anne-Maria Mettälä
Tarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus