EU:n elpymisvarat tukemassa uusiutuvan energian investointeja  

Oletko kuullut jo maaseudun yrityksille suunnatuista elpymisvaroista? Elpymisvarat ovat herättäneet mukavasti kiinnostusta valtakunnallisesti sekä myös Etelä-Pohjanmaan yritysten keskuudessa. Kyselyjä on tullut kaikkien toimenpiteiden osalta, ja asiantuntijoina olemme saaneetkin mukavan lisän omaan työhömme, jolla pystymme osaltamme olla edesauttamassa alueen kehittymistä sekä toipumaan koronakriisin vaikutuksista.  

EU:n elpymisvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioiden. Maaseudun yritystukien osalta elpymisvarat kohdennetaan uusiin tukikohteisiin

  • biokaasulaitoksiin 
  • uusiutuvan energian käyttöönottoon ja uuteen teknologiaan 
  • omistajanvaihdoksiin 

Tukea uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %. Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. 

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrittäjä voi tarkistaa maanmittauslaitoksen kartasta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. 

Tukea omistajavaihdoksiin 

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euroa. Kyseessä on uusi tukimuoto. 

Hakeminen ja neuvonta

ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. ELY-keskuksen asiantuntijoihin on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus.

Tuen haku jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa tuen tarkemmista ehdoista ja hakemisesta: 

Anna-Mari Heinonen
Asiantuntija, yritysrahoitus
Yrityspalvelukeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lupaneuvonta alkoi – valmiina ollaan! Vai ollaanko?

Uusiutuvan energian lupaneuvonta ja yhteyspisteviranomainen aloitti toimintansa kesäkuun viimeisenä päivänä. Laki, jossa tästä uudesta viranomaistoiminnasta säädetään, vahvistettiin joulukuussa 2020. Tästä alkoi kiivas valmistelutyö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Valmistelut käyntiin tiimin kasaamisella

Itse hyppäsin mukaan toiminnan käynnistämiseen huhtikuun alussa. Valmistelut olivat alkaneet jo viime vuoden lopulla taitavan projektipäällikön Mauri Keräsen hyppysissä. Hän oli koonnut työryhmiä sekä ollut mukana aikaisemmin perustetuissa ryhmissä. Euroopan unionin Uusiutuvan energian direktiivi II mukaan nimettyjä, RED II- alkuisia ryhmiä oli lukuisia: ydinryhmä, ohjausryhmä, viranomaistyöryhmä, palvelumuotoiluryhmä, Luvat ja valvonta -työryhmä, TEM-työryhmä, asiakas- ja sidosryhmäfoorumi. Tullessani mukaan, eri asiantuntijat olivat työssään jo hyvässä vauhdissa. Itse pääsin keskittymään käytännön toimien suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tehokasta työaikaa oli kolme kuukautta.

Ensimmäiseksi täytyi huolehtia tulevan tiimimme täydentämisestä, joten vakituisen ja määräaikaisen työkaverin etsiminen aloitettiin nopeasti. En osannut edes arvata miten monivaiheinen prosessi voi olla, kun kysymyksessä on täysin uusi tehtävä. Noin kahden kuukauden kuluttua erittäin hyvien hakijoiden joukosta tehtäviin valikoitui kaksi henkilöä. He liittyvät tiimiin kesän kuluessa.

Pilvinen merimaisema, jonka horisontissa on tuulimyllyjä. Etualalla näkyy rantakiviä ja heinikkoa.
Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput. Kuvassa Tahkoluodon merituulipuisto.

Viestintä on valmistelutyössä avainasemassa

Toiminnalle tarvittiin lyhyempi nimi, joka selkeästi kertoisi mistä on kyse. ”RED II” tuo suurelle yleisölle mieleen ensimmäisenä amerikkalaisilla tähdillä höystetyn toimintaelokuvan. Tarvitsimme jotain kuvaavampaa. Erilaisia vaihtoehtoja mietittiin ja maisteltiin. Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvonnasta näytettiin vihreää valoa Uusiutuvan energian lupaneuvonta -ehdotukselle.

Kun nimi oli selvillä, voitiin edetä verkkosivujen valmistelussa. Melko pian oli selvillä, että verkkosivut tulevat sijoittumaan joko ELY-keskusten yhteisille sivuille tai ymparisto.fi -sivuille. Aika ei yksinkertaisesti riittäisi täysin uusien sivujen rakentamiseen. Asiakokonaisuuden ollessa hyvin laaja, todettiin yhdessä useamman verkkosivuasiantuntijan kanssa, että uusiutuvan energian lupaneuvonnan kokonaisuus sopii parhaiten ymparisto.fi -sivuille. Sieltä löytyvät jo valmiiksi Tuulivoimaneuvonnan sivut.

Valmistelun keskellä on tehty ja valmisteltu aiheeseen liittyvää viestintää. Erittäin laajasta asiakokonaisuudesta viestiminen on selkeästi suuri haaste. Viranomaisia on tavoitettu verkkoseminaarien kautta. Asiakkaita pyrimme tavoittamaan kattavammin kesälomakauden jälkeen. Viestinnän ja kääntämisen rautaiset ammattilaiset talossamme ovat paiskineet töitä tiukalla tahdilla ja lyhyellä varoitusajalla. Samalla he ovat opettaneet meitä virkamiehiä viestimään selkeämmin, mutta tässä on vielä parannettavaa.

Tiimityön avulla kohti onnistuneita neuvontapalveluita

Sähköisen yhteyspisteen valmistelu ja viimeistely on tapahtunut Työ- ja elinkeinoministeriön johtamana konsulttityönä. Kehittämistyöhön ovat antaneet oman panoksensa myös viranomaiset ja asiantuntijat sekä me yhteyspisteviranomaisen toimintaa valmistelevat tahot. Pääsemme testaamaan käytännössä ”yhden luukun” palvelua ja sen toimivuutta.

Puhelinpalveluratkaisua pohtiessa jouduin kilauttamaan kaverille eli ottamaan yhteyttä Ympäristöasioiden asiakaspalveluun. Heidän kokemuksistaan on saatu arvokasta tietoa, jota he meille avokätisesti jakoivat. Tulemme jatkossa tekemään tiivistä yhteistyötä Y-aspan kanssa, käyttäen asiakaspalvelussa yhteistä puhelujärjestelmää.

Hoitaessani ”juoksevia asioita”, projektipäällikkö puursi käsikirjan parissa. Hänen johdollaan uuttera asiantuntijajoukko oli työskennellyt jo pidempään. Heidän tehtävänään oli koota ymmärrettävään muotoon paljon vaikeasti selitettäviä lupa-asioita. Käsikirjaa selkeytettiin ja kielikapuloita poistettiin. Tämä ei ollut helppoa, koska kyseessä on lakitekstiin pohjautuva opas. Asiantuntijoiden joukko on laatinut kattavan käsikirjan uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien lupien saloista. Käsikirjan löydät lupaneuvonnan verkkosivuilta (ymparisto.fi) molemmilla kotimaisilla kielillä. Voit ladata käsikirjan laitteellesi pdf-tiedostona myös alla olevasta linkistä.

Lataa käsikirja (pdf)

Tässä vaiheessa voi todeta, että RED II on ollut organisaatiossamme eräänlainen toimintapätkä. Näihin kolmeen kuukauteen on mahtunut lukemattomia palavereja ja kokouksia, paljon epävarmuutta, onnistumisen iloa ja tekemisen meininkiä. On ollut upeaa huomata, miten osaavia työntekijöitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on, ja miten pelottomasti he ovat heittäytyneet tuntemattomaan. Naapuri ELY-keskukset ovat olleet suureksi avuksi uuden viranomaistoiminnan käynnistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on myös tehty tiivistä yhteistyötä. Kiitokset kaikille!

Moni asia on vielä kesken ja käytäntöjen kehittämiseen tarvitaan kokemuksia, joten emme aio hidastaa vauhtia. Olemme valmiita toimintaan ja kesälomakaudesta huolimatta hoidamme neuvontavelvoitettamme. Odotamme yhteydenottoasi!

Mari Hakola
Ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus