Hankekakkua yritysporukalle

Usein kuule yrittäjien kommentoivan, että hankkeet ovat ajan ja rahan tuhlausta. Osallistuminen hankkeeseen ei houkuttele, jos niistä ei irtoa yrityskohtaista kehittämisapua. Hanke on kuin pieni kirosana, byrokraattinen ja ikävä. Väitän, että tämä ei ole ollenkaan totta. Lyöttäytymällä yhteen muiden saman kehittämistarpeen äärellä olevien kanssa, voit saada juuri yritysporukalle räätälöidyn hankkeen ja rahoitusta sen toteuttamiseen. Hankekakkua on kuin onkin tarjolla yrittäjien itse valitsemilla aineksilla ja herkuilla.

Maaseuturahasto tukee yritysryhmissä tehtävää kehittämistä, hanketta kutsutaan silloin yritysryhmähankkeeksi. Tällainen hanke taipuu moneen, olipa kyseessä markkinointi, tuotekehitys, konseptointi, vienti, työhyvinvointi, brändäys tai vaikka virtuaalitodellisuus. Yritykset leipovat oman hankekakkunsa omien kehittämistarpeiden mukaiseksi. Yrittäjän oma tavoite ja innostus sen eteenpäin viemiseksi ratkaisee tuloksen.

Yritysryhmään tarvitaan kolmesta kymmeneen yritystä. Yhteisen kehittämisen lisäksi jokaiselle yritykselle räätälöidään myös omat kehittämistoimet. Yritysryhmän koulutushankkeessa voi olla enemmänkin kuin kymmenen yritystä mukana. Tuki on 75 prosenttia kustannuksista ja yritys sijoittaa 25 prosenttia omaa rahaa. Kustannukset jaetaan yritysten kesken heidän keskenään sopimallaan tavalla. Yrityksen koko täytyy olla pieni tai matkailualalla mikro. Tuki on tarkoitettu maaseutualueille, Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen ydinkeskusta on rajattu tuen ulkopuolelle. Maatalouden alkutuotanto ei voi olla mukana yritysryhmässä.

Hankkeen hakee ja toteuttaa jokin kehittäjäorganisaatio, esimerkiksi kehittämisyhtiö, oppilaitos tai kunta, jolla on intressiä olla viemässä yritysten tavoitteita eteenpäin. Hankehallinnon byrokratian kiemurat eivät jää millään tavalla yrityksen vaivaksi, vaikka rahaa ei siirretä yritysten tilille, kaikki hankkeen hyöty tulee heille. Toteuttaja hankkeen parhaat asiantuntijat ja osaamisen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä.

Etelä-Pohjanmaalla on rahoitettu vuodesta 2016 alkaen lähes 20 yritysryhmähanketta, joissa on mukana sata yritystä. Alueemme pienillä yrityksillä vaikuttaa olevan kasvuhaluja, koska yli puolessa hankkeista tavoitteena on kansainvälistyminen ja vienti. Suuri merkitys on sillä, että kehittämistyö maistuu herkulliselta, yhteistyöstä vertaisten kanssa saa uutta puhtia yrittäjän arkeen ja bisnekseen.

Yhteinen asiamme on hyödyntää tarjolla oleva yritysryhmähankkeiden rahoitus ja osoittaa, että sillä on merkitystä kasvuun, työllisyyteen, innovaatioihin ja alueen elinvoimaan. Pienikin, aidoista tarpeista lähtevä, panostus voi laittaa liikkeelle myönteistä kehitystä yrityksen ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Kasvua Pohjoismaista -yritysryhmähanke

Väyliä vientiin avattiin Kasvua Pohjoismaista-yritysryhmähankkeessa, jonka toteuttajana toimi Suomen Yrittäjäopisto. Mukana ollut Memorial Oy:n toimitusjohtaja Jere-Miikka Myllymäki kertoo odottavansa innolla maailmanvalloitusta. Lue juttu Kasvua Pohjoismaista-hankkeesta Uutisjyvät 2016 –lehdestä (flipbook) (sivulla 25).

Jere-Miikka Myllymäki kertoo myös videolla miksi osallistui yritysryhmähankkeeseen (YouTube).

Uusien konseptien kehittäminen ja kokeilut aina valmiiksi markkinoitaviksi tuotteiksi onnistuu myös yritysryhmähankkeessa. Lue juttu Elämänmaku-yritysryhmähankkeesta, jossa on kehitetty ja testattu aivan uusia green care- periaatteella toteutettavia palvelutuotteita projektipäällikön johdolla. Uutisjyvät 2017 –lehdestä (flipbook) (sivulla 23).

Elämänmaku –yritysryhmähankkeen projektipäällikkö Osku Ketola Sedusta ja Tuija Nikkari ELY-keskuksesta tapasivat tallin kulmilla luontohyvinvointipalvelujen kehittäjiä: Keijo Viertoman, Teea Ekolan, Satu Aution, Kalle Reinikan ja Noora Lipposen.

 

Lisätietoja

www.maaseutu.fi
www.mavi.fi
www.mahdollisuuksienmaa.fi


Tuija Nikkari
Kehittämisasiantuntija ja tiedottaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuyksikkö

Maatilojen johtamis- ja talousosaamista, lämpöyrittäjyyttä ja green care toimintaa – monipuolista tukea maaseutuohjelmasta Etelä-Pohjanmaalle

Maaseuturahaston ensimmäisen kokonaisen toimeenpanovuoden jälkeen on ollut tarpeen pysähtyä tarkastelemaan kuinka alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa asetetut painopisteet ovat lähteneet toteutumaan. Toteutuvatko painopisteiden tavoitteet ja mitä toimenpiteitä vielä tarvitaan? Tarkastelumme osoitti, että hanke- ja yritystuet ovat jakautuneet tasaisesti kehittämissuunnitelmamme painopisteisiin ja tukevat valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista. Oikeassa suunnassa olemme.

Kehittämisen teemoja

Ruokaprovinssin kehittämiseen on rahoitettu elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uudistamiseen liittyviä hankkeita. Niissä pyritään lisäämään maatilojen johtamis- ja talousosaamista ja huomioimaan työhyvinvointiin liittyviä asioita. Hankkeissa tähdätään myös eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen ja lähiruoan käytön edistämiseen samoin kuin pyritään lisäämään tilojen välistä sekä viranomaisten ja elinkeinon välistä yhteistyötä. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat korostuneet uusina asioina hankkeissa.

Metsävarojen monipuolista hyödyntämistä edistetään mm. metsätalousyrittäjyyden ja metsätalouden kannattavuuden parantamiseen, metsäenergian käytön ja logistiikan edistämiseen ja sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistämiseen tähtäävin hankkein. Myös puurakentamisen edistämiseen, lämpöyrittäjyyden kehittämiseen ja yhteismetsien pinta-alan lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä on meneillään.

Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla – painopisteen suurimmat rahavirrat kohdistuvat suorien yritystukien kautta. Käynnissä on myös useampia yritysten yhteistyöhön pohjautuvia yritysryhmähankkeita erityisesti vientimarkkinoihin liittyen. Hankkeissa kehitetään myös uusia tapoja varmistaa käyttäjälähtöisyys ja asiakkaiden todennetut tarpeet tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa. Maakunnan perinteisten toimialojen rajapinnoille ja rinnalle aktivoidaan uusia avauksia mm. green care – yrittäjyyden edistämisen kautta.

Alueellisen vetovoiman kasvattamista edistetään sekä kehittämishankkeiden että yleishyödyllisten investointien kautta. Hankkeilla ja investoinneilla pyritään kylätoiminnan ja kylätoimijoiden aktivointiin ja sitouttamiseen sekä kyläläisten yhteistyön lisäämiseen: on liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista, erilaisten kylä- ja kokoontumistilojen sekä kulttuuripaikkojen kunnostamiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Tehdään asioita yhdessä.

 Yritystuilla lähes 180 uutta työpaikkaa

Maaseuturahaston yritystukea ELY-keskus on myöntänyt ohjelmakaudella noin 6,3 miljoonaa euroa. Tuen myötävaikutuksella toteutetaan lähes 33 miljoonan euron investoinnit ja näiden vaikutuksesta odotetaan syntyvän lähes 180 uutta työpaikkaa maaseutuyrityksiin.

Tuesta suuri osa kohdistuu metalliteollisuuden investointeihin, mutta myös elintarvikkeiden jatkojalostukseen on tehty isoja investointeja. Muut investoinnit kohdistuvat esimerkiksi huonekaluvalmistukseen, kierrätykseen ja erilaisten palveluiden kehittämiseen.

Vaikuttavaa maaseudun kehittämistä 26.4.2017

Hankkeiden ja yritystukien vaikuttavuudesta ja tuloksista keskustellaan vilkkaasti. Uuden ohjelmakauden valmistelutyö käynnistynee alueilla jo ensi vuoden puolella. Hyvien esimerkkien esille tuominen on entistä tärkeämpää, että pystymme osoittamaan maaseuturahaston merkityksen alueellisessa kehittämistyössä.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan hankkeiden vaikuttavuudesta!

Vaikuttavaa maaseudun kehittämistä ohjelma (pdf)


Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus